Kaupungintalo, kuvituskuva

Oulun kaupunginhallitus 15.4.2024, ennakkotiedote päätöksistä

15.04.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 15.4.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

1. Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteuma 2023. Merkittiin tiedoksi, edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

2. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2478, Kivikkokangas kortteli 15 (Rakkakiventie 13-23). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Uuden jäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Uuden jäsenen valinta teknisten liikelaitosten johtokuntaan. Asia jätettiin pöydälle.

5. Työllisyysjaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2021-2025. Nimettiin varsinaisiksi jäseniksi Jukka Kolmonen (varalle Mira Kontio), Heikki Kontturi (varalle Kati Kettukivi) ja Markus Lepinoja (varalle Anne Huotari). Puheenjohtajaksi nimettiin Jukka Kolmonen ja varapuheenjohtajaksi Markus Lepinoja. Päätösesitystä täydennettiin lauseella: Oulu pyytää Hailuotoa esittämään kuntansa jäsenet työllisyysjaostoon poliittisten puolueiden piirijärjestöjen sopimuksen mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

7. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

8. Oulun kaupungin rahoitus OIA-verkoston valmistelemille JTF-ohjelmien hankkeille. Päätösesitys hyväksyttiin.