Oulun kaupunginhallitus 22.4.2024, ennakkotiedote päätöksistä

22.04.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 22.4.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

1. Oulu-konsernin talouden neljännesvuosiseuranta I. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Kaupunkistrategia Oulu 2030. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Uuden jäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Uuden jäsenen valinta teknisten liikelaitosten johtokuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin liikelaitoksen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Harri Pekkala. 

5. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu. 

6. Kaupunkikulttuurisalkussa 12/2022 - 01/2024 päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

7. Ympäristösalkussa vuosina 2022-2023 päättyneet projektit. Merkittiin tiedoksi.

8. Hyvinvointisalkussa vuonna 2023 päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

9. Muut kehittyvät palvelut -salkussa vuonna 2023 päättyneet projektit. Merkittiin tiedoksi.

10. Kaupunginjohtajan viran täyttäminen. Päätösesitys: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginjohtajan vaalin. Päätösesitys hyväksyttiin.