Oulun kaupunginhallitus 2.4.2024, ennakkotiedote päätöksistä

02.04.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 2.4.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

1. Hyvinvointialueelle siirtyvän lomapalkkavelan, osakkeiden, toimitilojen, sopimusten ja leasing-vastuiden selvityksen täydentäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Oulun kaupungin omistamalle kiinteistölle Tuppisuo 494-402-13-39. 

Kontturi esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, Määttä kannatti.

Palautusesitys: ”Palautetaan Tuppisuon yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen uudelleen valmisteluun ja tutkitaan, onko kaupungin edun mukaista omistaa suojelualueita muualta kuin kaupungin rajojen sisältä. Yksittäisille maanomistajille, kuten kunnille ei olla kohdentamassa suojelutavoitteita, vaan tarvittava lisäsuojelu hoidetaan kansallisella tasolla. Suojelualueiden lisäämisen kaupungin taseeseen täytyy perustua tarkkaan harkintaan. Tuppisuon kaltaisten alueiden omistuksen siirtäminen valtiolle ja Metsähallituksen luontopalveluiden suojeluvastuulle on Oulun kaupungille taloudellisesti edullista ja järkevää. Oulun kaupungissa kaupungingeodeetti pystyy päättämään arvoltaan vähäisistä maakaupoista jatkodelegoinnin määrittämällä tavalla.”

Äänestettiin: asian käsittely jatkuu jaa, Kontturin esitys ei. Vehkaperä jaa, Määttä ei, Huotari jaa, Jyrkäs ei, Juntunen jaa, Kolmonen jaa, Kontturi ei, Merihaara jaa, Nikula jaa, Pikkuaho jaa, Raudaskoski ei, Hyvönen jaa. Äänestys päättyi jaa 8, ei 4. Asian käsittely jatkui. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

3. Valtuustoseminaari 29.4.2024: Toiminnan painopisteet talousarviossa. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

5. Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen Yhdenvertainen lastenkulttuuri -projektille Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) valtakunnallisen haun rahoituksesta. Päätösesitys hyväksyttiin.