Oulun kaupunginhallitus 24.6.2024, ennakkotiedote päätöksistä

24.06.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 24.6.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

 

1. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 31.5.2024. Merkittiin tiedoksi.

2. Leader-hankkeiden antolainauksen periaatteet. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Hankeselvitys Oulun taidekoulun korvaavien tilojen sekä Keskustan ja Höyhtyän suuralueiden perusopetuksen järjestämiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Hankeselvitys Raksilan uimahallista. Kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan:” Raatin uimahallin jatkosta päätetään erikseen ennen uimahallin peruskorjausta.” Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Tonttivarauksen päättyminen Hietasaaressa, Vellamontie 10 ja 12, CORE Properties Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen.  Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Oulun kaupungintalon käyttösäännöt. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Kutsunnat 2024. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kansainvälisen FabLab -konferenssin haku Ouluun elokuulle 2027. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu. 

11. Northern Startup Fund I-III -rahastoihin liittyvät toimenpiteet sopimuskauden päättymisen (30.8.2024) jälkeen. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Salainen asia.

 

Lisälista:

13. Lisälista lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöksiin. Ei otettu. 

14. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.