Oulun kaupunginhallitus 27.5.2024, ennakkotiedote päätöksistä

27.05.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 27.5.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

1. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 30.4.2024. Merkittiin tiedoksi.

2. Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027, suunnitteluohje. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Lintulammen päiväkotihanke. Kaupunginjohtaja teki asiakohtaan uuden päätösesityksen:” Kaupunginhallitus palauttaa Lintulammen päiväkotihankkeen uudelleen valmisteltavaksi. Samalla tarkastellaan kohteen laajuutta, mahdollista vaihtoehtoista rakennuspaikkaa ja toteuttamistapaa. Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti ja mahdollisimman nopealla aikataululla.”

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun kaupunkikonserni ja työterveyshuollon kilpailutuksen periaatteet. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. VälitilaOulu-toimintamalli ja kulttuuritoimijoiden valintakriteerit. Merkittiin tiedoksi. 

6. Muutoksia vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Työllisyysjaoston jäsenten valinta toimikaudelle 2021-2025, täydennys varajäseniin. Asia jätettiin pöydälle.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

9. Hankintapäätös Oulun Infra -liikelaitoksen liikkeenluovutuksessa. 

Päätösesitys: Kaupunginhallitus valitsee Oulun kaupungin Oulun Infra -liikelaitoksen tuottamien katu- ja viheralueiden kunnossapitopalveluiden ja infrarakentamisen kilpailutuksen ja liikelaitoksen toiminnallisen osan liikkeenluovutuksen tarjouskilpailun voittajaksi parhaat kokonaispisteet (99,69 pistettä) saaneen VRJ Etelä-Suomi Oy:n, jonka kunnossapidon vuosihinta on 7.770.775,40 € ja infrarakentamisen urakkahinta 9.681.440,76 kokonaishinnan ollessa yhteensä 17.452.215,16 €. Päätösesitys hyväksyttiin.