Oulun kaupunginhallitus 5.2.2024, ennakkotiedote päätöksistä

05.02.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 5.2.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Suora linkki esityslistaan: Esityslista (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

1. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040. Päätösesitys hyväksyttiin allaolevin äänestyksin ja muutoksin. (kokouksen tiedottaja pyytää tarkistamaan äänestyksen tarkat tiedot lopullisesta pöytäkirjasta, kunhan se valmistuu, allaoleva äänestystulos on tarkistamaton ja kokouksen lomassa kirjoitettu)

2. Pohjois-Pohjanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakuntaliiton strateginen yhteistyösopimus. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Oulun kaupungin avoimen hallinnon seuranta vuosilta 2022-2023. Merkittiin tiedoksi.

4. Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden seuranta vuosilta 2022-2023. Merkittiin tiedoksi.

5. Omavelkaisen takauksen myöntäminen KAS kodit Oy:lle (ent. Kunta-aravat Oy). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Uuden jäsenen valinta konsernijaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Uuden varajäsenen valinta konsernijaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Työnantajan edustajien kokoonpanoon päivitys kaupungin henkilöstötoimikuntaan, toimikausi 2022-2025. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kaupunginvaltuuston kokouksen 29.1.2024 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

11. Oulun kaupungin rahoitus OIA-verkoston valmistelemille JTF-ohjelmien hankkeille. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Lisälista

12. Muutoksia presidentinvaalien 11.2.2024 vaalipäivän vaalilautakuntiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

 

 

Muutosesitykset asiakohtaan 1. 

(Kokouksen tiedottaja pyytää tarkistamaan äänestystulokset pöytäkirjasta, kunhan se valmistuu. Tämä on kokouksessa kirjoitettu tarkistamaton ennakkotiedote.)

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. S.9 POISTETAAN:

Katutilan haltuun ottaminen kävelylle, pyöräilylle ja joukkoliikenteelle 

Jaa pohja, ei Huotarin esitys. Äänestettiin.

Vehkaperä Jaa, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen ei, Kolmonen jaa, Kontturi jaa, Merihaara ei, Nikula ei, Pikkuaho ei, Raudaskoski jaa, Simula ei 

JAA 7 ei 5 yksi tyhjä. Pohjaesitys hyväksyttiin.

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. S.10 POISTETAAN:

Ratikka tunnistetaan kaupunkikehityshankkeeksi, joka vaikuttaa koko seudun liikkumiseen.

Jukka Kolmonen esitti muutosta: Tehokas joukkoliikenne tunnistetaan…. kannatti Sami Pikkuaho.

Koska oli kaksi muutosesitystä, äänestettiin muutosesitykset vastakkain.

Jaa Huotari, ei Kolmonen. 

Vehkaperä ei, Määttä ei, Heiskanen ei, Huotari jaa, Juntunen ei, Kolmonen ei, Kontturi ei, Merihaara ei, Nikula ei, Pikkuaho ei, Raudaskoski ei, Simula jaa. 

Jaa 2, ei 10. Jukka Kolmosen esitys voitti.

Äänestys jatkui. Pohjaesitys JAA, Kolmosen esitys tehokas joukkoliikenne ei

Äänestettiin.

Vehkaperä ei, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen ei, Kontturi jaa, Merihaara ei,Nikula ei, Pikkuaho ei, Raudaskoski jaa, Simula ei 

JAA 4 EI 8 päätökseksi tulee Kolmosen esitys Tehokas joukkoliikenne tunnistetaan jne.

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. S.23 POISTETAAN:

Nykyisille seudun ala-ja yläkouluikäisille tulee luoda hyviä joukkoliikennekokemuksia, jotta he muodostavat sitoutuneen asiakaspohjan joukkoliikenteelle sekä erityisesti mahdolliselle ratikalla 10 vuoden kuluttua. Ajokortinkin moni heistä ajaa, mutta kun liikkumistottumusten perusta on luotu jo lapsuudessa, ei kynnystä joukkoliikennematkustukseen muodostu. Bussilinjaston tulisi pohjoiseteläsuunnassa synnyttää kysyntää tulevalle lähijunaliikenteelle sekä noudattaa mahdollisen ratikan reittiä, jotta mahdolliset raideliikenteen reitit vakiintuvat vahvoiksi joukkoliikennekäytäviksi. Muutoinkin bussien reittien tulisi olla pysyviä, jotta ihmiset voivat luottaa niihin asumispäätöksiä tehdessään. Vahvojen joukkoliikennekäytävien ja erityisesti runkolinjojen palvelutason tulee olla korkea, jotta ne keräävät matkustajia ja luovat edellytyksiä liityntäliikenteelle ja pysäköinnille.

Kolmonen esitti: … sekä erityisesti mahdolliselle tehokkaalle joukkoliikenteelle… sekä noudattaa …mahdollisen tehokkaan joukkoliikenteen reittiä…. Pikkuaho kannatti.

Äänestettiin. Huotari JAA Kolmonen EI.

Vehkaperä ei, Määttä ei, Heiskanen ei, Huotari jaa, Juntunen ei, Kolmonen ei, Kontturi ei, Merihaara ei, Nikula ei Pikkuaho ei Raudaskoski ei Simula jaa. 

Jaa 2, ei 10, Kolmosen esitys voitti.

Toinen äänestys pohjaesitys jaa, Kolmonen ei.

Vehkaperä ei, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen ei, Kolmonen ei Kontturi jaa, Merihaara ei, Nikula ei, Pikkuaho ei, Raudaskoski jaa Simula ei. 

Jaa 4- ei 8. Äänestystulos on Jukka Kolmosen tekemä muutosesitys tehokas joukkoliikenne.

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. S. 24 POISTETAAN:

Esimerkiksi suuria massoja vetävät tapahtumat ja vierailukohteet on saavutettava helposti joukkoliikenteellä, jotta henkilöautoilu ei ruuhkauta katuverkkoa tai synnytä liikaa päästöjä, eikä pysäköintialueita tarvitse rakentaa niin paljoa. 

Äänestettiin.

Pohjaesitys Jaa, Huotari esitys Ei

Vehkaperä jaa, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen jaa Kolmonen jaa Kontturi jaa Merihaara jaa Nikula jaa, Pikkujämsä jaa Raudaskoski jaa,Simula ei. 

Jaa 10- ei 2. Pohjaesitys hyväksyttiin.

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. S. 25 POISTETAAN:

1) Bussiliikennettä vahvistetaan heti 

Äänestettiin, pohja jaa Huotarin esitys ei.

Vehkaperä jaa, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen jaa, Kolmonen jaa, Kontturi jaa, Merihaara jaa, Nikula jaa, Pikkuaho jaa, Raudaskoski jaa, Simula ei. 

Jaa 10- ei 2. Pohjaesitys hyväksyttiin.

 

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. MUOKATAAN:

Kuntien päätöksenteko on keskiössä, jotta bussiliikenteen rahoitusta voidaan lisätä ja sen avulla parantaa palvelutasoa vuosittain joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja matkustajamäärien kasvattamiseksi. Tarjonnan parantaminen varmistaa kysyntää tulevaisuudessa myös lähijunalle ja ratikalle. Kustannustehokkainta joukkoliikenteen parantaminen on ensivaiheessa runkolinjoilla sekä alueilla, joilla on enemmän väestöä ja työpaikkoja eli toiminnallisuutta synnyttävää maankäyttöä.

 

⬇️

 

Kuntien päätöksenteko on keskiössä, jotta bussiliikennettä voidaan kehittää ja sen avulla parantaa palvelutasoa joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja matkustajamäärien kasvattamiseksi. Tarjonnan parantaminen varmistaa kysyntää tulevaisuudessa myös lähijunalle. 

 

Kolmonen esitti Ratikka korvataan Tehokkaan joukkoliikenteen.. muotoilua. Pikkuaho kannatti.

Äänestettiin.

Huotari Jaa, Kolmonen ei

Vehkaperä ei, Määttä ei, Heiskanen ei, Huotari jaa, Juntunen ei, Kolmonen ei, Kontturi ei, Merihaara ei, Nikula ei, Pikkuaho ei, Raudaskoski ei, Simula jaa. 

Jaa 2- ei 10. Kolmosen esitys hyväksytty.

Äänestys jatkui, pohja jaa, Kolmosen muutosesitys ei.

Vehkaperä ei, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen ei, Kolmonen ei, Kontturi jaa, Merihaara ei, Nikula ei, Pikkuaho ei, Raudaskoski jaa, Simula ei. Jaa 4, ei 8. 

Kolmosen tekemä muutosesitys hyväksyttiin.

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. POISTETAAN:

Ratikan edellytykset varmistetaan kehittämällä bussiliikennettä (sininen laatikko)

Kolmonen muutosesitys: Muotoilu: tehokkaan joukkoliikenteen.

Huotari jaa, Kolmonen ei

Vehkaperä ei, Määttä ei, Heiskanen ei, Huotari jaa, Juntunen ei, Kolmonen ei, Kontturi ei, Merihaara ei, Nikula ei, Pikkuaho ei, Raudaskoski ei, Simula jaa. Jaa 2- ei 10. Kolmosen esitys hyväksyttiin.

Äänestys jatkui, pohjaesitys jaa Kolmonen ei

Vehkaperä ei, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen ei, Kolmonen ei, Kontturi jaa, Merihaara ei, Nikula ei, Pikkuaho ei, Raudaskoski jaa, Simula ei. Jaa 4, ei 8. Kolmosen muutosesitys hyväksyttiin.

 

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. S.34 MUOKATAAN

Vahvistamme bussiliikennettä: 

Lisäämme joukkoliikenteen rahoitusta ja tarjontaa. Aikataulu: jatkuvaa

 

⬇️

 

Kehitämme joukkoliikennettä. Aikataulu: 2025-2027

 

Pohjaesitys jaa, Huotari ei.

Äänestettiin.

Vehkaperä jaa, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen jaa, Kolmonen jaa, Kontturi jaa, Merihaara jaa, Nikula jaa, Pikkuaho jaa, Raudaskoski jaa, Simula ei. 

eJaa 10- ei 2, pohjaesitys hyväksyttiin.

 

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. S.45 POISTETAAN (molemmista):

MAL-SOPIMUS 2024-2027  MAL-SOPIMUS 2028-2031

Kehitetään joukkoliikennettä ja lisätään sen rahoitusta

Äänestettiin pohjaesitys jaa, Huotari ei

Vehkaperä jaa, Määtt jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen jaa, Kolmonen jaa, Kontturi jaa, Merihaara jaa, Nikula jaa Pikkuaho, jaa Raudaskoski jaa Simula ei. 

Jaa 10- ei 2, pohjaesitys hyväksyttiin.

 

 

Jukka Huotari esitti, Jenna Simula kannatti. S. 89 POISTETAAN:

Henkilöauton liikennesuorite kasvaa asukasmäärän kasvun mukana huolimatta tiivistetystä maankäytöstä, mikäli autoilua ei pyritä muuten vähentämään.

Äänestettiin pohjaesitys jaa, Huotari ei

Vehkaperä jaa, Määttä jaa, Heiskanen jaa, Huotari ei, Juntunen jaa, Kolmonen jaa, Kontturi jaa, Merihaara jaa, Nikula jaa, Pikkuaho jaa, Raudaskoski jaa, Simula ei. 

Jaa 10 – ei 2. Pohjaesitys hyväksyttiin.