Oulun kaupunginhallitus, ennakkotiedote päätöksistä 17.6.2024

17.06.2024

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 17.6.2024. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Suora linkki esityslistaan: Haetut kokoukset (ouka.fi)

Katso kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat osoitteessa Kaupunki ja hallinto | Oulun kaupunki (ouka.fi)

 

1. Virkavalinnan vahvistaminen, kaupunginjohtaja Ari Alatossava. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Kaupunginjohtajan johtajasopimus. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. Johtajasopimus on salainen siihen asti, kunnes se on allekirjoitettu. Allekirjoitus toteutuu seuraavan kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä 9.9.2024.

3. Oikaisuvaatimus, Oulun Vesi -liikelaitoksen johtajan viran täyttäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Lausunto hallinto-oikeudelle, asemakaavan muutoksen 564-2401 (Terwa Tower, Kaarlenväylä 1) hyväksymispäätöstä koskevat valitukset. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Eropyyntö nimistötoimikunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaavatyön kick-off -tilaisuus. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Kaupunginvaltuuston kokouksen 10.6.2024 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.