Oulun kaupunginhallitus päätti valmistella TE2024-uudistusta yhdessä lähialueen kuntien kanssa

05.06.2023

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.6. , että Oulun kaupunki valmistelee TE2024-uudistuksen työllisyysalueen palvelustrategian ja järjestämissuunnitelman siten, että Oulu onjärjestämisvastuussa lähikuntien kanssa muodostettavasta työllisyysalueesta. Kaupunginhallitus valtuutti BusinessOulu -liikelaitoksen käymään asiasta sopimusneuvottelut alueelle liittymässä olevien kuntien Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi, Pudasjärvi ja Vaala kanssa. Lopullinen päätös Oulun työllisyysalueesta ja järjestämissuunnitelmasta tehdään viimeistään lokakuussa 2023.   

”Oma kunta ja alue tuntee asukkaansa ja paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, joten sekä työhakija- että yritysasiakkaat saavat yksilöllisesti räätälöityjä, paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. Työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla. Kyse ei ole vain työllisyyden hoidosta, vaan ennen kaikkea alueen elinvoiman vahvistamisesta.”, kiteyttää työllisyyspalveluiden päällikkö Mari Rautiainen.

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti Oulu järjestää työllisyyden hoidon vahvassa yhteistyössä yllä mainittujen lähikuntien kanssa, hallinnollisesti yhtenä työllisyysalueena. Oulu toimii vastuukuntana ja vastaa siitä, että lakisääteisiä palveluita on saatavilla yhdenvertaisesti. Kunnat järjestävät lähipalvelunsa itse. Lähipalveluna tuotetaan kaikki muu paitsi erikseen keskitettäväksi sovitut palvelut.

Oulun vastuulla ovat lähipalvelut Oulun kaupungin asukkaille ja yrityksille. Lisäksi Oulu vastaa koko alueen osalta tietyistä keskitettävistä palveluista, esimerkiksi tuki- ja maksatustoimista, työvoimakoulutusten hankinnoista, työnantajapalveluista sekä hallinnosta ja tukipalveluista.

TAUSTATIETOA

Työvoima- ja elinkeinopalvelut siirretään 1.1.2025 valtiolta kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille. Työikäisten määrän on oltava työllisyysalueella vähintään 20 000 henkilöä.

Lisäksi työllisyysalueen muodostavien kuntien on oltava maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa ja muodostettava työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Uudistuksen tavoitteena on luoda uutta vaikuttavaa palvelukokonaisuutta, jolla lisätään alueen elinvoimaa hyödyntämällä kuntaekosysteemiä: työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopalveluita. Siirto valtiolta kunnille perustuu Marinin hallituksen hallitusohjelmaan ja asiasta annettuun lainsäädäntöön.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen muutokset tapahtuvat vaiheittain. Maaliskuussa 2021 alkaneissa työllisyyden kuntakokeiluissa selvitetään, valmistaudutaan ja tehdään linjauksia kohti pysyvää työllisyyden edistämisen mallia. Kokeilut ovat käynnissä 31.12.2024 asti, jonka jälkeen uusi työllisyyden edistämisen kuntapohjainen malli käynnistyy 1.1.2025. Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä.