Oulun kaupunginhallitus: Tapahtuma- ja elämysareena poliisi- ja oikeustalon tontille

16.05.2022

Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.5.2022 jatkaa Oulun tapahtuma- ja elämysareenan sijaintiin liittyviä selvityksiä markkinavuoropuhelulla, jonka aikana selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa areena oikeus- ja poliisitalon tontille. Samalla päätettiin perustaa asiantuntijaryhmä, joka vastaa markkinavuoropuhelun toteuttamisesta.

Kaupunki on tarkastellut areenahankkeen vaikuttavuutta sekä taloudellisia ja toiminnallisia toteutusedellytyksiä konsulttityönä tehdyssä selvityksessä, jonka mukaan oikeus- ja poliisitalon tontille areena olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa yhteistyössä sijoittajien kanssa. Yhteistyömallin toteutettavuus varmistetaan markkinavuoropuhelulla.

Markkinavuoropuhelun aikana selvitetään potentiaalisten toteuttajien, toimintaa pyörittävien operaattoreiden ja rahoittajien osallistumishalukkuutta areenahankkeeseen. Kaupunki saa samalla palautetta areenakonseptin toteuttamiskelpoisuudesta. Konseptia tarkennetaan markkinoilta saadun palautteen pohjalta.

Areenaliiketoimintaan erikoistunut asiantuntijaryhmä huolehtii markkinavuoropuhelun operatiivisesta toteuttamisesta ja johtopäätösten raportoinnista kaupungin ohjausryhmän alaisuudessa.

Kaupunkikeskustojen rooli on muutoksessa. Tulevaisuudessa keskustojen elinvoimaisuuden kasvuun vaikuttaa merkittävästi se, miten hyvin keskusta houkuttelee ihmis- ja asiakasvirtoja muilla kuin kaupallisella tarjonnalla, kuten esimerkiksi uudella palveluliiketoiminnalla sekä elämyksiä tuottavilla toiminnoilla.

”Tällä hetkellä olemme selvittäneet mahdollisuuksia sijoittaa Oulun tapahtuma- ja elämysareena oikeus- ja poliisitalon tontille. Oulun kaupungin näkökulmasta sijaintivaihtoehtojen tarkastelun keskiössä on kysymys siitä, miten tapahtuma- ja elämysareena vastaa tulevaisuuden keskustaympäristön kehittämistarpeisiin”, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä linjaa.