Oulun kaupunki edistää avoimutta toiminnassaan - avoimen hallinnon suunnitelma julki

03.06.2024

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3.6.2024 Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelman vuosille 2024-2027. 

Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma on kaupungin konkreettinen suunnitelma avoimuuden kehittämiseksi hallinnossa ja palveluissa kaikilla toimialoilla. Suunnitelma on jaettu neljään osa-alueeseen: avoimuus ja ymmärrettävyys, luottamus ja vastuullisuus, esteettömyys ja saavutettavuus sekä ihmislähtöisyys ja osallisuus. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti kaikilla toimialoilla. 

Avoimuuden ja ymmärrettävyyden osa-alueessa yhtenä toimenpiteenä on lisätä selkeän kielen käyttöä kaupungin viestinnässä. Henkilöstölle järjestetään koulutuksia ja ohjeistetaan muun muassa syrjimättömään kieleen liittyviä asioita.

Oulun kaupunki toimii luotettavana ja vastuullisena kumppanina eri toimijoiden kanssa, myös digitaalisissa palveluissa. Henkilöstön tietoisuutta ja ymmärrystä tekoälyn hyödyntämisestä omassa työssään lisätään. Tekoälyratkaisut otetaan aina käyttöön hallitusti, asioista tehdään aina kattava taustaselvitys ja tekoälyn käytön rajoitukset ymmärretään.

Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisessä Oulun kaupunki ottaa huomioon digipalvelulain sekä saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiivit. Digitukea koordinoidaan ja digituelle tehdään verkkosivut. Esteettömyyden ja saavutettavuuden osaamiseen ja kokemustoimijoiden osallisuuteen panostetaan palvelujen kehittämisessä. 

Yhtenä esimerkkinä ihmislähtöisyyden ja osallisuuden osa-alueen tavoitteellista työstä on alueellinen kansalaisjärjestöakatemia, vuosittain järjestöille ja julkiselle sektorille järjestettävä tilaisuus ja kohtaamispaikka. Vuoden 2024 alueellinen kansalaisjärjestöakatemia järjestetään 7.11. Oulun kaupungintalolla.