Oulun kaupunki haastaa Perämeren kunnat ja asukkaat yhteisiin talkoisiin Perämeren suojelemiseksi

16.06.2022

Perämeri_logo

Itämeripäivää vietetään joka vuosi elokuun viimeisenä torstaina. Tänä vuonna päivä on 25. elokuuta. Itämeripäivän tavoitteena on innostaa ihmiset tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi, mutta teemapäivään osallistuminen Perämeren rannalta on ollut toistaiseksi niukkaa. Oulun kaupunki lanseeraa Pelasta Perämeri - Rädda Bottenviken -päivän osaksi Itämeripäivää ja haastaa Perämeren kunnat ja asukkaat yhteisiin talkoisiin Perämeren suojelemiseksi.

Perämeri on paremmassa kunnossa, kuin Itämeri, mutta myös Perämeren alueella on kiinnitettävä huomiota lähimeren suojeluun. Suojelutoimia kannattaa tehdä ennakoivasti, eikä sitten, kun ympäristö on jo merkittävästi vaurioitunut.

“Teemme yhteistyötä Itämeripäivän ja Itämeren suojeluun keskittyvän John Nurmisen -säätiön kanssa. Perämeren alueelta osallistuminen Itämeripäivään on vuosien varrella ollut vähäistä, joten haluamme aktivoida kunnat ja kansalaiset myös Perämeren alueella”, kertoo Katja Koskinen, Perämerenkaaren verkostokoordinaattori.

Perämerenkaaren kuntien välillä on tehty pitkäkestoista yhteistyötä monella toimialalla, mutta yhteisiä aloitteita meriympäristön suojeluun ei tässä mittakaavassa ole vielä tehty. Tavoitteena on, että Pelasta Perämeri - Rädda Bottenviken –kampanjasta tulee jokavuotinen merien suojelua nostava tapahtuma, johon kunnat, asukkaat, alueen yritykset, yhteisöt ja järjestöt voivat matalalla kynnyksellä osallistua. 

Pelasta Perämeri - Rädda Bottenviken –kampanjan maskottina ovat Hilma ja miehensä Helge Harjus, sillä meriharjus on yksi uhanalaisimmista lajeista Perämerellä. Oulun kaupunki haastoi alakoulujen 3.-5.-luokkalaiset kesälomien alla Pelasta Perämeri -kampanjan logosuunnittelukilpailuun ja voittajatyö vuoden 2022 tapahtumalogoksi löytyi Myllytullin alakoulun 4. -luokalta.

Perämerenkaaren kunnat mukaan

Itämeripäivänä 25. elokuuta vietetään myös Bothnian Arc yhdistyksen 20-vuotisjuhlaa Torniossa, johon Pelasta Perämeri - Rädda Bottenviken –teema soveltuu hyvin.

“Perämerenkaaren kunnilla on pitkä historia yhteistyöstä muun muassa erilaisten hankkeiden, tutkimuksen, liiketoiminnan kehittämisen ja matkailun parissa rajat ylittävän yhteistyön tukemiseen perustetun Bothnian Arc –yhdistyksen tukemana. Perämeren suojelutyö tulevia sukupolvia varten sopii erinomaisesti myös juhlavuoden teemaksi ja uskon, että Perämerenkaaren kunnat lähtevät tähän haasteeseen mielellään mukaan”, toteaa Anne Rännäli-Kontturi, Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö.

Miten osallistua haasteeseen

Perämeren pelastamistöihin voi kuka tahansa ryhtyä. Keksi tapa, jolla merta voi suojella ja jaa kuva tai video sosiaalisessa mediassa käyttämällä tunnisteita #pelastaperämeri tai #räddabottenviken.

Oulun kaupunki haastaa Perämerenkaaren kunnat keksimään tapoja, miten asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä voi osallistaa Perämeren suojeluun. Suojelutyössä konkreettisten tekojen lisäksi tärkeää on myös tietoisuuden lisääminen merien suojeluun liittyen! Myös kunnat, yritykset ja yhteisöt voivat jakaa sosiaalisen median kanaviinsa kuvia ja videoita käyttämällä tunnisteita #pelastaperämeri #räddabottenviken.

Lisätietoja:

Katja Koskinen - Perämerenkaaren verkostokoordinaattori, p. 040 358 1322

Anne Rännäli-Kontturi – Oulun kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö p. 044 703 1316

Itämeripäivä

John Nurmisen säätiö         

Uhanalainen meriharjus

Perämerenkaaren kaupungit ja yhteistyö