Oulun kaupunki on julkaissut Digiarjen suositukset perheille

23.09.2022


Oulun kaupunki on julkaissut Digiarjen suositukset perheille. Suositukset on julkaistu Turvataitokasvatus-sivulla osoitteessa www.turvataitokasvatus.fi.

Suositusten tarkoituksena on tukea vanhempia digitalisoituneen arjen kasvatustyössä. Vanhempien tehtävänä on ohjata ja tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia digiarjessa. Aikuinen on vastuussa siitä, että lapsen ja nuoren digilaitteiden käytölle on luotu edellytykset niin, että arki on tasapainoista ja hyvinvointia edistävää. 

Lasten, nuorten ja perheiden arjessa digitalisaation läsnäolo on vahvistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Digiarki luo monia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita elämänhallintaa opettelevien lasten ja nuorten hyvinvoinnille. Suosituksissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria.

Huoltajille ja kasvatusammattilaisille

Digiarjen suosituksia voivat hyödyntää huoltajien lisäksi myös muut lasten ja nuorten parissa toimivat tahot kuten päiväkodit, koulut, nuorisopalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vapaa-ajan toimijat kuten urheiluseurat, järjestöt ja yhdistykset.

Oulun kaupungin suositukset pohjautuvat Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ruutuaikaa koskeviin suosituksiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin. Suositusten laadintaan on osallistunut monialainen asiantuntijaryhmä, joka on kuullut suositusten laadinnassa eri ikäisiä lapsia ja nuoria sekä huoltajia.

Aiheeseen liittyvä vanhempainilta järjestetään 12. lokakuuta. Asiasta tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

Digiarjen suositukset perheille löytyvät Turvataitokasvatus-sivustolta.