Elämysareena, kuva Raksilan alueesta

Oulun kaupunki käynnistää elämysareenahankkeen

13.05.2024

Oulun kaupunki käynnistää uuden elämysareenan toteuttamisen julkisena hankintana. Konsertteja, konferensseja sekä urheilu- ja muita tapahtumia palveleva areena on tarkoitus rakentaa Raksilaan, pääosin aiemmin puretun oikeus- ja poliisitalon tontille. Hankkeeseen kuuluu elämysareenan lisäksi harjoitusjäähalli ja molempia toimintoja palveleva pysäköintiratkaisu sekä niitä ympäröivän alueen kehittäminen. Lisäksi hankkeeseen kuuluu asuinrakennusoikeutta muualla kaupungissa. 

Oulun kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa 2023, että kaupunki sitoutuu tulevan elämysareenan omistajaksi maksimissaan 50 miljoonan euron summalla ja 49,9 % omistusosuudella. Nyt kaupunki hakee julkisella kilpailutuksella yritysryhmittymää toteuttamaan areenan suunnittelun ja rakentamisen sekä sitoutumaan elämysareenan omistamiseen ja hallinnointiin vähintään 50,1 % osuudella. 

Vastineena areenaomistuksesta kilpailun voittava yritysryhmittymä saa käyttöönsä areenan ympäriltä tontteja muuta kehittämistä ja rakentamista varten sekä mahdollisesti asuinrakennusoikeutta muualla kaupungissa. Lähtökohtaisesti tontit luovutetaan markkinahintaan. Areenan ympärille voisi rakentua esimerkiksi hotelli, toimistotilaa ja muita kaupallisia tiloja, jotka tukevat areenan toteuttamista. Kaupungin tavoitteena on, että areenan lisäksi hankkeessa syntyy radan varteen ns. asemakeskus, nykyisen linja-autoaseman tilalle tulevan uuden linja-autoterminaalin ja oikeus- ja poliisitalon tontin väliselle alueelle. 

”Elämysareenahanketta on valmisteltu aktiivisesti neljä vuotta ja nyt olemme valmiita aloittamaan virallisen prosessin areenan edistämiseksi. Areena ja sen ympäristö tulee olemaan vilkas, eläväinen, kiinnostava ja korkealaatuinen kohtaamispaikka sekä tapahtumien, elämysten ja liiketoiminnan keskus”, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä sanoo. 

Kaupungin käynnistämä julkinen hankintaprosessi alkaa tarjouskilpailuun ilmoittautuvien yritysryhmittymien kanssa syksyn aikana käytävillä neuvotteluilla, joissa määritellään tarkemmin elämysareenan kokoa ja sijoittumista alueelle. Samalla neuvotellaan areenan ympäristöön mahdollisesti tulevista hankkeista. Varsinainen tarjouskilpailu käydään yritysryhmittymien kesken vuodenvaihteessa 2024, ja kaupunki päättää tarjouskilpailun voittajasta noin vuoden kuluttua keväällä 2025. 

”Useat yritysryhmittymät ovat osoittaneet kiinnostuksensa hankkeeseen ja olleet meihin yhteydessä viimeisen vuoden aikana. Kaupungin oma sitoutuminen elämysareenainvestointiin 50 miljoonan euron summalla on ollut tässä tärkeä elementti. Lisäksi tiedämme muista vastaavista hankkeista, että areenaa ympäröivän alueen kehittäminen on tärkeä osa taloudellista ja toiminnallista yhtälöä”, Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava kertoo. 

Kaupunki edellyttää, että yritysryhmittyvät esittävät tarjouksissaan kaupungille tarkat suunnitelmansa areenan koosta, ulkoasusta, sijainnista ja liiketoimintamallista, mukaan lukien kaupungin osuus areenainvestoinnissa. Ympäröivän alueen osalta ryhmittyvät esittävät suunnitelmansa alueelle tulevista rakennuksista ja toiminnoista sekä niiden toteuttamisaikataulusta. 

Kaupunki tavoittelee alueelle kokonaisuutta, joka on kiinnostava, kestävä, houkutteleva, saavutettava ja korkealaatuinen.  

”Kaupunki asettaa alueelle tavoitteet ja reunaehdot, joiden raameissa kilpailuun osallistuville yrityksille jää tilaa esittää oma suunnitelmansa alueelle tulevista toiminnoista ja rakennuksista. Kilpailun jälkeen jatkamme alueen kaavoitusta yhdessä voittaneen ryhmittymän kanssa, kaupunkistrategiamme mukaisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Viime kädessä kaupunki päättää kaavasta ja sen myötä syntyvästä kokonaisuudesta”, kaavoitusjohtaja Kari Nykänen toteaa. 

Asemakeskuksen osalta voidaan tutkia kaavaluonnoksen viitesuunnitelmaa (ns. tervatynnyrit) soveltavaa ratkaisua siten, että rakennuksen hahmo ja keskeinen sisätila ovat kaupunkikuvallisesti sekä tilallisesti tunnistettavissa. Kokonaisuuden massoittelua, kokoa ja laajuutta voidaan tarkastella suunnitteluratkaisussa tarkoituksenmukaisella tavalla.

Areenaprosessi kestää parhaassa tapauksessa viisi vuotta. Noin vuoden kuluttua on selvillä, mikä yritysryhmittymä voittaa tarjouskilpailun ja toteuttaa areenan ja sitä ympäröivän alueen. Hankkeen kehitysvaihe eli kaavoittaminen ja tarkempi suunnittelu kestää noin kaksi vuotta ja rakentaminen toiset kaksi vuotta. 

Oulun kaupungin omistamat yhtiöt Oulun Sivakka Oy ja Oulun Pysäköinti Oy suunnittelevat nykyisen linja-autoaseman alueelle uutta linja-autoterminaalia, odotustiloja, pysäköintitaloa ja vuokra-asuntoja. Yhtiöiden suunnitelma tukee sen naapuriin sijoittuvan areenahankkeen toteutumista, sillä alueen rakentaminen ja toiminnot tulevat tarvitsemaan laajasti pysäköintiä. 

”Tavoitteemme on, että linja-autoterminaaliin tehtävien investointien ja kaupungin 50 miljoonan euron areenasitoumuksen myötä loppuosa radanvarresta syntyy markkinaehtoisesti. Tähän meillä on elämysareenahankkeessa kehitetyn mallin avulla hyvät edellytykset. Tästä alkaa tiivis viiden vuoden yhteistyö laajalla joukolla”, elämysareenahankkeesta vastaava hankejohtaja Karri Oikarinen sanoo. 

 

Kärkihankkeet