Oulun kaupunki kysyy nyt suoraan asukkailta ja opiskelijoilta: onko meillä oikea suunta?

13.11.2023

Nyt on Oulun aika kuunnella kaupungin asukkaita ja opiskelijoita ja varmistaa, että tulevaisuuden suunta vastaa heidän toiveitaan. Oulun kaupunki käynnistää marraskuussa kaksi kyselytutkimusta, jotka auttavat ymmärtämään yhä paremmin oululaisten opiskelijoiden ja asukkaiden tarpeita, odotuksia ja ajatuksia. Tutkimuksiin osallistuvat auttavat kaupungin päätöksentekijöitä kehittämään yhdessä astetta parempaa Oulua, joka palvelee sekä nykyisiä että tulevia kuntalaisia.

Oululaisilla on ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa suoraan kotikaupunkinsa päätöksentekoon ja tulevaisuuden ratkaisuihin, sillä kaupunki haluaa kuulla nyt asukkaidensa rehellisen mielipiteen siitä, minkälaiseen suuntaan he toivovat kaupungin kehittyvän tulevaisuudessa.

Oulun kaupunki käynnistää marraskuussa kaksi kyselytutkimusta, joiden avulla halutaan syventää ymmärrystä oululaisten asukkaiden ja opiskelijoiden arvoista, toiveista, odotuksista ja näkemyksistä. Tutkimuksiin osallistuvat auttavat kaupunkia kehittämään ja rakentamaan astetta parempaa kaupunkia, joka palvelee sekä nykyisiä että tulevia kuntalaisia.

Kaupunginjohtaja Seppo Määttä toivookin, että kyselyihin osallistuisi kattava joukko oululaisia jakamaan omia näkemyksiään ja ajatuksiaan Oulun kehittämiseksi.

”Meitä oululaisia on jo yli 213 000 ja Oulu kasvaa ja kansainvälistyy nyt hyvää vauhtia. Kyselytutkimukset antavat äänen kuntalaisille – ne ovat meille yksi keino kuunnella kaikkia oululaisia ja toteuttaa avoimen hallinnon ohjelmaa. Odotan jo uteliaana kyselyjen tuloksia”, kaupunginjohtaja Seppo Määttä toteaa.

Kaksi tutkimusta, yksi tavoite

Täysi-ikäisille kuntalaisille suunnatussa Strategisen suunnan vetovoimatutkimuksessa selvitetään oululaisten arvoja ja näkemyksiä kotikaupungistaan. Kyselyssä selvitetään, kuinka hyvin kuntalaiset tuntevat kaupungin strategiset tavoitteet ja minkälaisiin asioihin Oulun tulisi heidän mielestään tulevaisuudessa panostaa.

Opiskelijakaupunki Oulu -projekti keskittyy opiskelijoiden näkökulmiin. Tutkimuksessa oululaisia opiskelijoita pyydetään jakamaan ajatuksiaan siitä, minkälainen opiskelijakaupunki Oulu on sekä minkälaisia kehityskohteita opiskelijat kaupungissa näkevät.

“Kyselyyn pyritään saamaan laajasti vastauksia toisen asteen opiskelijoilta ja korkeakouluopiskelijoilta. Opiskelijoiden kuuleminen on tässä ehdottoman tärkeää, sillä he itse ovat parhaita kertomaan, millainen Oulu on opiskelijakaupunkina”, Oulun kaupungin markkinointipäällikkö Riina Aikio painottaa.

Kyselyn pohjalta luodaan konkreettisia toimenpide-ehdotuksia yhä paremman opiskelijakaupungin kehittämiseksi. Opiskelijoille järjestetään myös työpajoja, joissa he pääsevät pureutumaan syvemmälle kyselyn teemoihin.

”Opiskelijoiden näkökulman nostaminen vahvasti mukaan kaupungin kehittämiseen on erittäin tärkeää. Opiskelumahdollisuudet ovat keskeinen syy muuttaa Ouluun. Yliopiston, samoin kuin muiden koulutuksen tarjoajien, vetovoima on kietoutunut yhteen kaupungin houkuttelevuuden kanssa”, Oulun yliopiston viestintäjohtaja Marja Jokinen sanoo.

Tutkimusten aikataulu

Strategisen suunnan vetovoimatutkimus ja opiskelijoiden näkökulmiin keskittyvä Opiskelijakaupunki Oulu -projekti käynnistyvät samanaikaisesti marraskuussa 2023. Molemmat tutkimukset ovat avoinna 13.11.–3.12.2023.

Vastauksia hyödynnetään Oulun kaupungin strategisen suunnan vahvistamisessa, vetovoimaisemman kaupungin rakentamisessa ja opiskelijakaupungin kehittämisessä.

Tutkimuksiin voi osallistua kaupungin verkkosivuilla

Strategisen vetovoimatutkimuksen toteuttaa Oulun kaupunki ja Kolmas Polvi Oy.

Opiskelijakaupunki Oulu -projektissa ovat mukana Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Koulutuskuntayhtymä OSAO sekä Männikkömetsä Oy.