Oulun kaupunki mukana Oulu Pride -viikolla 31.7.–6.8.

25.07.2023

Oulun kaupungilla näkyvät heinä-elokuun vaihteessa jälleen sateenkaaren värit, kun Oulu Pride juhlii yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tapahtuman teemana on ’Turvallinen tulevaisuus sateenkaarinuorille ja lapsille’. 

Oulu Pride –viikkoa vietetään 31.7.-6.8. Viikon aikana järjestetään lukuisia tapahtumia, työpajoja ja aktiviteetteja. Oulun kaupunki toimii Pride-viikon yhteistyökumppanina tapahtumaviikon toteutuksessa. Yhteistyökumppanuus tarkoittaa esimerkiksi nuorisopalvelujen järjestämää toimintaa, kuten tuunauspajaa ja sateenkaaripiknikiä ja muuta yhteistä tekemistä nuorille Oulu Pride -viikon aikana. 

"Jokaisen on voitava elää omana itsenään turvallisesti Oulussa. Jotta tämä on mahdollista, on yhdenvertaisuutta edistettävä tavoitteellisesti. Oulussa on sitouduttu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen asettamalla palveluja ja toimintaa koskevia tavoitteita kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta edistetään myös osana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelmaa", toteaa Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä.  

Oulu on valittu Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke on mukana Oulu Pride -viikolla. Hankkeen tavoitteena on edistää taide- ja kulttuurialan moninaisuutta. Edistämällä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta taide- ja kulttuuritarjonnassa vahvistetaan vahvasti sateenkaarinuorten ja lasten osallisuutta ja kulttuurihyvinvointia.  

Oulu Pride -viikon ohjelma

The city of Oulu participates in Oulu Pride Week from 31 July to 6 August 

The colours of the rainbow will be visible again in the city of Oulu, as Oulu Pride celebrates equality and non-discrimination at the turn of July and August. The theme of the event is “A Safe Future for Rainbow Youth and Children”. 

Oulu Pride Week is celebrated from 31 July to 6 August. Throughout the week, numerous events, workshops, and activities will take place. The City of Oulu is a partner of Pride Week and actively participates in the implementation of the event. Partnership includes activities organized by youth services, such as workshops, rainbow picnic, and other joint activities for young people during Oulu Pride Week. 

"It is important, that everyone can live safely as their true selves in Oulu. Equality must be actively promoted for this to be possible. The City of Oulu is committed to promoting equality by setting goals for services and activities as outlined in the approved plan by the City Board. Promoting equality for children and young people is also part of the UNICEF Child Friendly Municipality Action Plan", states Seppo Määttä, the Mayor of Oulu. 

Oulu has been selected as the European Capital of Culture in 2026. The Equal Oulu2026 project participates in Oulu Pride Week. The goal of the project is to promote diversity in the art and culture sector. By promoting equality for sexual and gender minorities in art and culture, the project strongly supports the participation and cultural well-being of rainbow youth and children. 

The complete program of Oulu Pride Week