Oulun kaupunki nimesi Oulu2026-yhteistyöryhmän, joka tukee kaupunkiorganisaation eri toimialojen osallistumista kulttuuripääkaupunkivuoteen

02.10.2023

Kaupunginjohtaja Seppo Määttä on nimennyt Oulun kaupungille Oulu2026-yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on mahdollistaa eri tavoin koko kaupunkiorganisaation aktiivinen osallistuminen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026.

Vuodet 2023–2025 ovat ratkaisevan tärkeitä vuoden suunnittelun ja rahoituksen hankkimisen kannalta. Näiden vuosien aikana kaupunkiorganisaatio rakentaa omalta osaltaan vuoden kulttuuriohjelmaa, kehittää kaupungin infrastruktuuria ja palveluita. Tavoitteena on kasvattaa Oulun vetovoimaa ja pitovoimaa.

Työryhmän tehtävänä on koordinoida kaupungin henkilöstön mahdollisuuksia osallistua vuoden 2026 ideointiin ja toteutukseen omilla työpaikoillaan ja tunnistaa kaupungin toimialojen ja yksiköiden mahdollisuuksia osallistua vuoden 2026 toteutukseen osana omaa toimintaansa (esimerkiksi kaupunkialueen ja tilojen joustava käyttö, koulut, päiväkodit, muut kaupungin palvelut). Työryhmän tehtävänä on myös selvittää kaupungin investoinnit, joilla on merkitystä vuoden 2026 toteutukselle, purkaa mahdollisia esteitä, jotka voivat haitata monimuotoisen kulttuuriohjelman toteutusta ja suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä vuoden 2026 hyvien käytäntöjen juurruttamiseksi.

Vuoden 2026 perinnön juurruttamien on olennainen osa onnistunutta Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Työryhmä tulee myös kuvata, kuinka perintöä vaalitaan, jotta vuoden vaikutukset jäävät pitkäkestoisiksi.

Työryhmä aloitti työnsä 28.9.2023 ja sen toimeksianto kestää 30.6.2027 asti.

Oulun kaupungin Oulu 2026 -yhteistyöryhmään nimetyt jäsenet:

Ari Alatossava, konsernijohtaja (puheenjohtaja)
Piia Rantala-Korhonen, Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja
Samu Forsblom, Oulun kulttuurisäätiön ohjelmajohtaja
Heli Metsäpelto, Oulun kulttuurisäätiön yhteisöpäällikkö
Jyrki Kemppainen, BO:n asiakkuuspäällikkö (kauppa-, palvelu-, matkailu- ja logistiikkatoimialat)
Petri Sirviö, BO:n asiakkuuspäällikkö (luova talous)
Kari Nykänen, kaavoitusjohtaja
Tapio Siikaluoma, kaupungininsinööri
Risto Mattila, Oulun infra-liikelaitoksen johtaja
Ari Heikkinen, hallintojohtaja
Mikko Salmi, viestintäjohtaja
Outi Rouru, suhdetoimintapäällikkö
Pirjo Koret, varhaiskasvatusjohtaja
Marjut Nurmivuori, perusopetus- ja nuorisojohtaja
Pekka Fredriksson, lukiojohtaja
Niina Epäilys, liikuntajohtaja
Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja
Pirjo Nikula, hyvinvoinnin edistämisen johtaja
Pasi Laukka, yhteisöpäällikkö
Arto Willman, maahanmuuttopäällikkö
Juha Aho, kehitysjohtaja
Johanna Tuukkanen, kulttuuripalvelupäällikkö
Claes Krüger, kehittämispäällikkö (yhteistyöryhmän sihteeri)

Työryhmä voi käyttää tarvittaessa myös asiantuntijoita.

Oulu nimitettiin kesällä 2021 Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Nimitys tarjoaa Oulun kaupungille ja koko kaupunkiyhteisölle laaja-alaisen kaupunkikehittämisen alustan.

Aiempien Euroopan kulttuuripääkaupunkien onnistuneet esimerkit osoittavat, kuinka vuodella on suuri kaupunkikehittämisen potentiaali taloudellisesti, kaupunkibrändille ja asukkaiden hyvinvoinnille. Kulttuuripääkaupunkina kaupunki saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.

Nimitys tuo mukanaan monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin parantamiseen tähtääviä hankkeita, kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, rajat ylittävää yhteistyötä sekä kulttuuritapahtumia.