Oulun kaupunki ostaa Asemakeskuksen alueen Senaatin Asema-alueet Oy:lta

26.10.2023

Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki ovat saaneet päätökseen neuvottelut Asemakeskuksen aluetta koskevasta kiinteistökaupasta, jonka pohjalta on valmisteltu sopimus alueen myynnistä kaupungille. Alueen kauppahinta on 14 miljoonaa euroa.

Oulun yhdyskuntalautakunta käsittelee ja esittää kiinteistökaupan sekä lisämäärärahan myöntämistä kaupunginhallitukselle tiistaina 31.10.2023. Oulun kaupunginhallitus päättää kiinteistökaupan ja esittää lisämäärärahan myöntämistä kaupunginvaltuustolle kokouksessaan tiistaina 7.11.2023.

Senaatin Asema-alueet Oy:n hallitus käsittelee ja tekee päätöksen kiinteistökaupasta kaupungin käsittelyaikataulun mukaisesti.

Asemakeskuksen alueen kiinteistökaupan myötä junaradan itäpuolella oleva maa-alue sekä alueella sijaitsevat linja-autoaseman rakennukset siirtyvät Oulun kaupungin hallintaan. Radan länsipuolella oleva vanha asemarakennus jää Senaatin Asema-alueet Oy:n omistukseen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsimme kaupungin kanssa lopputulokseen, joka tyydyttää molempia osapuolia. Vuosien aikana on saatu paljon arvokasta tietoa jatkosuunnittelua varten, mikä mahdollistaa hankkeen toteutumisen. Meille tärkeintä on, että alue toteutuu ja kehittää osaltaan kaupunkikeskustaa sekä asemanseutua ja sen palvelutarjontaa”, sanoo Senaatin Asema-alueet Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Janne Marttinen.

Oulun Asemakeskuksen alueen kiinteistökauppa parantaa mahdollisuuksia kehittää asemanseutua kaupungin toivomaan suuntaan ja antaa enemmän joustovaraa alueen suunnitteluun.

”Olemme erittäin tyytyväisiä neuvotteluiden lopputulokseen. Alueen maanomistajana pääsemme kehittämään koko asema-alueen kokonaisuutta vanha poliisi- ja oikeustalon tontti mukaan lukien. Voimme vaikuttaa kaavan sisältöön, alueen toteuttamistapaan ja -järjestykseen sekä toteuttajien nimeämiseen. Kiitämme Senaatin Asema-alueet Oy:ta hyvästä ja tiiviistä yhteistyöstä Asemakeskuksen alueen kehittämiseksi. Alueen jatkokehitykselle on olemassa erittäin hyvät lähtökohdat”, toteaa Oulun kaupungin kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen.

Kaupunki jatkaa alueen suunnittelua arkkitehtuurikilpailun ideoiden ja asemakaavaluonnoksen pohjalta. Asemakeskuksen aluetta kehitetään liikenteen solmukohtana, jossa liikennepalveluihin ja matkaketjuihin yhdistyvät liiketilat, työpaikat, majoitus sekä asuminen.

”Asemakeskuksen toiminnallinen jakauma sekä painopisteet tilanvarauksineen ja liikenteellisine ratkaisuineen tarkentuvat suunnittelun edetessä. Suunnittelun tavoitteena on edelleenkin keskustamaisten toimintojen sijoittuminen kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoisella tavalla ruutukaava-alueen jatkoksi”, kertoo alueen suunnittelun jatkosta kaavoitusjohtaja Kari Nykänen.

”Kiinteistökaupan toteutuessa Oulun Asemakeskuksen pitkä ja vaiherikas kehityshanke päättyy Senaatin Asema-alueet Oy:n osalta ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan alueen tulevaa toteutumista. Haluamme jo tässä kohtaa kiittää Oulun kaupunkia ja hankkeeseen osallistuneita henkilöitä hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä koko hankkeen ajalta. Uskomme, että tämän prosessin myötä syntyneiden suunnitelmien ja mahdollisen kiinteistökaupan myötä alueelle kehittyy paras mahdollinen kaupungin tarpeita tukeva lopputulos”, sanoo Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Marko Härkönen.

Oulun yhdyskuntalautakunta käsittelee ja esittää kiinteistökaupan sekä lisämäärärahan myöntämisen kaupunginhallitukselle tiistaina 31.10.2023. Oulun kaupunginhallitus päättää kiinteistökaupan ja esittää lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolle kokouksessaan tiistaina 7.11.2023. Kaupunginvaltuusto päättää kaupan edellyttämän lisämäärärahan myöntämisestä maanantaina 13.11.2023. Senaatin Asema-alueet Oy:n hallitus käsittelee ja tekee päätöksen kiinteistökaupasta kaupungin käsittelyaikataulun mukaisesti.

Yhteenveto Oulun Asemakeskuksen alueen kehittämisen vaiheista

  • Vuonna 2016 Asemakeskuksen alueen kehittäminen alkoi arkkitehtuurikilpailulla, jonka Oulun kaupunki järjesti yhdessä Väyläviraston, Senaatti-kiinteistöjen sekä VR-Yhtymä Oy:n kanssa. Kilpailussa arkkitehdit saivat kuvata omat visionsa kaupungin keskeisellä paikalla olevan alueen tulevaisuudesta. Kilpailun voitti Tervatynnyrit-niminen ehdotus, johon koko alueen myöhempi kehittäminen ja asemakaavaluonnos pohjautuu.
  • Vuonna 2019 Senaatin Asema-alueet Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Oulun kaupunki solmivat aiesopimuksen asema-alueen kehittämisestä. Aiesopimuksella sovittiin asema-alueen kehittämisen yleisistä tavoitteista sekä maankäytön ja liikenteen yleissuunnittelun kustannusjaosta. Kehittämistä on viety eteenpäin aiesopimukseen kirjattujen tavoitteiden mukaisesti.
  • Vuonna 2021 järjestettiin markkinavuoropuhelu Oulun Asemakeskuksen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun toteuttamisesta. Markkinavuoropuhelussa kuultiin alueen rakentamisesta kiinnostuneita toteuttajia ja heidän näkemyksiään alueen toteuttamisen reunaehdoista.
  • Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki solmivat kiinteistökaupan poliisi- ja oikeustalon tontista.
  • Vuonna 2022 Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki allekirjoittivat aluetta koskevan yhteistoimintasopimuksen, jossa sovittiin maankäytöllisten tavoitteiden lisäksi Asemakeskuksen alueen suunnittelun ja toteutuksen aikaisesta yhteistyöstä, kustannusjaoista ja muista vastuista. Yhteistoimintasopimuksen pohjalta Senaatin Asema-alueet Oy järjesti Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä avoimen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jonka kautta haettiin alueen kehittäjäkumppaneita. Kilpailuun ei saatu kilpailuehtoja täyttävää ehdotusta. Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun päättymisen jälkeen Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki tekivät uuden toimintasuunnitelman Asemakeskuksen alueen kehittämiseksi.
  • Syksyllä 2023 Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki ovat neuvotelleet sopimuksen Asemakeskuksen aluetta koskevasta kiinteistökaupasta. Oulun yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 31.10.2023.

Tutustu Asemakeskus-hankkeen kaavoitusmateriaaleihin Oulun kaupungin verkkosivuilla

Kuvia Oulun Asemakeskuksen alueesta ja hankkeen toimijoista