Oulun kaupunki ottaa käyttöön kanavan, jolla voi ilmoittaa väärinkäytöksestä

17.12.2021

Oulun kaupungin toimintaa ja palveluita tuotetaan julkisin verovaroin ja kaupunki suhtautuu vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Oulun kaupunki on ottanut käyttöön ilmoituskanavan, jonka kautta voi tehdä ilmoituksen epäillystä väärinkäytöksestä joko omalla nimellään tai täysin anonyymisti. Väärinkäytösepäilyksien ilmoituskanava edistää kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Ilmoitukset väärinkäytösepäilyistä auttavat kehittämään kaupungin toimintaa ja estävät mahdollisia vahinkoja. Luottamuksellisen ilmoituskanavan käyttöönoton taustalla on EU direktiivi (2019/1937) unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (niin sanottu ilmoittajansuojeludirektiivi).

Ilmoituskanava kaupungin internet-sivuilla  

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon. 

Ilmoitukset käsittelee Oulun kaupungin asiantuntijaryhmä, jossa on mukana henkilöstöhallinnon, lakipalveluiden, sisäisen tarkastuksen sekä tietoturvan ja tietosuojan asiantuntijoita. Työryhmä ottaa vastaa ilmoituskanavan kautta tulevat ilmoitukset ja ryhtyy ilmoituksen johdosta tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli

  • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
  • asia on jo ratkaistu
  • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Asiakaspalautteet eivät kuulu uuteen kanavaan. Asiakaspalautteen voi edelleen jättää Oulun kaupungin palautelomakkeella 

Myös muiden asioiden hoitamiseen on erillisiä viestintäkanavia, jotka löytyvät eri palveluiden yhteydestä kaupungin verkkosivulta.

Lisätiedot:

hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki, puh. 040 0700507