Oulun kaupunki perustaa luonnonsuojelualueen Tuppisuolle

04.06.2024

Oulun kaupunki perustaa yksityisen luonnonsuojelualueen Tuppisuolle. Tuppisuon alue kuuluu osittain valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteeseen, ja sen suojeleminen tukee alueen luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Tuppisuon alueen pinta-ala on 24,22 hehtaaria, ja se sijaitsee Muhoksella.

Tuppisuon suojeleminen edesauttaa viereiselle valtion maalle suunniteltavien kunnostustoimien toteuttamista, jotka parantavat Sanginjoen valuma-alueen kosteustasapainoa ja veden laatua. Näin ollen Tuppisuon suojelu edistää alueen luonnontilan palautumista ja tukee Metsähallituksen ennallistamistoimenpiteitä. 

Suojelualueen rajaus ja määräykset

Luonnonsuojelualueen rajaukset ja rauhoitusmääräykset on valmisteltu yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. 

Alueella kielletään muun muassa 

  • kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen
  • rakennusten, teiden ja polkujen rakentaminen

Alueella olisi jatkossakin sallittua muun muassa

  • marjojen ja sienien kerääminen
  • metsästyslain mukainen metsästys
  • vieraslajien poisto 

Suojelusta ei vaadita korvausta. Rauhoitusmenettelyssä alueen omistus säilyy kaupungilla.

Alueen nimessä ajankohtaisuutta

Luonnonsuojelualueen perustaminen kasvattaa Oulun kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden suojelupinta-alaa, mikä edistää Luonnon monimuotoisuus (LUMO) -selvitykseen kirjattuja tavoitteita. Kaupungin päätös tukee myös Euroopan komission biodiversiteettistrategiaa (2020). Tuppisuon luonnonsuojelualueen perustaminen on askel kohti näiden tavoitteiden saavuttamista ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä Oulun alueella.

Oulun kaupunginhallitus on tehnyt 2.4.2024 päätöksen hakea luonnonsuojelualuetta ELY-keskukselta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt Oulun kaupungin hakemuksen luonnonsuojelualueen perustamisesta 3.6.2024.

”Luonnonsuojelualueen nimeksi on kaupungin ehdotuksesta ELY:ssä päätetty Stuppisuo, jossa on vaikutteita alueeseen ja viimeisimpään vaalitulokseen”, kertoo maanhankintapäällikkö Juha Peuraniemi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.