Oulun kaupunki pyytää järjestöiltä palautetta hallinnon avoimuudesta

25.09.2023

Oulun kaupunki on päivittämässä avoimen hallinnon toimintasuunnitelmaansa vuosille 2023–2027. Järjestöiltä kyselyn avulla kerättävää palautetta käytetään osana avoimen hallinnon toimintasuunnitelman päivitystyötä. 

Oulun kaupungin luoman kyselyn tarkoituksena on selvittää Oulun kaupungin hallinnon, toiminnan ja päätöksenteon avoimuutta järjestöjen näkökulmasta. Kyselyn pohjana on käytetty vuoden 2023 voimassa olevan avoimen hallinnon toimintasuunnitelman osa-alueita. Toimintasuunnitelman ja kyselyn osa-alueita ovat ymmärrettävyys, tiedon ja päätöksenteon avoimuus, palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys sekä kokemusasiantuntijuus.  

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu sähköisesti Forms-lomakkeella. Kysely on auki 25.9.–20.10.2023. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 8 minuuttia ja on täysin anonyymiä. Järjestöt voivat halutessaan osallistua Oulu-tuotteiden arvontaan.  

Vastaa kyselyyn 

Lisätietoja 

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman avulla luodaan kuntalaisille avointa Oulua, jossa jokainen pääsee vaikuttamaan yhteisiin asioihin, saa tietoa kaupungin päätöksenteosta sekä hallinnon toiminnasta ja viestintä on jokaiselle selkeää. 

Lisää tietoa Oulun kaupungin avoimesta hallinnosta 

Oulun kaupunki on myös mukana Valtionvarainministeriön koordinoimassa suunnittelutyössä. Valtionvarainministeriön työstä löytää lisätietoa sivulta avoinhallinto.fi.