Kuvituskuva, ilmakuva Oulusta

Oulun kaupunki pyytää lausuntoja julkishallinnon organisaatioilta, järjestöiltä ja yhteisöiltä kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelmasta vuosille 2024-2027

13.03.2024

Oulun kaupunki pyytää lausuntoja julkishallinnon organisaatioilta, järjestöiltä ja yhteisöiltä kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelmasta vuosille 2024-2027. Suunnitelma on valmisteltu syksyn 2023 aikana. Lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalveluun 17.4.2024 mennessä: Lausunto - Lausuntopalvelu. Lausuntopalvelu on oikeusministeriön ylläpitämä ja tuottama verkkopalvelu. 

Oulun kaupungin omilta toimielimiltä lausuntoja on pyydetty kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta. Kaikki lausunnot koostetaan yhteen ja lisätään myös julkisena liitteenä nähtäville. 

Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma on kaupungin konkreettinen suunnitelma avoimuuden kehittämisestä hallinnossa ja palveluissa kaikilla toimialoilla. 

Suunnitelmassa kaupungin avoimuutta kehitetään osa-alueittain, ja vuosille 2024-27 näitä ovat avoimuus ja ymmärrettävyys, luottamus ja vastuullisuus, esteettömyys ja saavutettavuus sekä ihmislähtöisyys ja osallisuus.

Oulun kaupunki on edustettuna valtiovarainministeriön koordinoimassa valtakunnallisessa avoimen hallinnon työryhmässä ja osallistuu aktiivisesti avoimuuden kehittämiseen yhteistyössä eri ministeriöiden, kuntien, muiden julkisen sektorin toimijoiden ja järjestöjen kanssa. 

Avoimen hallinnon edistämiseksi Oulussa työskennellään työryhmässä, jossa on asiantuntijat jokaiselta kaupungin toimialalta. Konkreettisia toimenpiteitä mitataan kahden vuoden välein.