Oulun kaupunki tekee parhaansa lopun aineiston keräämiseksi Matti Matinheikin varoitukseen liittyen

11.04.2024

Oulun hallinto-oikeus on lähettänyt Oulun kaupungille kirjeen Matti Matinheikin varoitukseen liittyvästä aineistosta. Hallinto-oikeus katsoo kirjeessään, että kaupunki ei ole toimittanut varoitukseen liittyviä viestejä riittävässä laajuudessa. 

Hallinto-oikeuden vaatimuksen vuoksi kaupunki tulee pyytämään aikaisempaa useampia viranhaltijoita toimittamaan heillä mahdollisesti hallussaan olevat varoitusasiaa koskevat viestit suoraan hallinto-oikeudelle. Asiassa täytyy huomioida, että kaupungilla ei ole aiemmin todetun mukaisesti hallussaan henkilökunnan sähköpostiviestejä eikä kaupungilla työnantajana ole oikeutta hakea, avata tai lukea viranhaltijoiden sähköpostikansioista viestejä ilman asianomaisen viranhaltijan suostumusta.

Oulun kaupunki luovuttaa entisen yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikin varoitukseen liittyvän aineiston hallinto-oikeudelle kokonaisuudessa ilman viivästyksiä. Kaupungilla ei ole tarvetta salailla mitään päätöksentekoon liittyviä dokumentteja hallinto-oikeudelta. 

Oulun kaupunki toimii asiassa avoimesti, jotta kaikki aineisto saadaan kasaan ja päätös asiassa pikaisesti.