Oulun kaupunki valmistelee hankintaohjelmaa – vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa sen pääteemoihin ja tavoitteisiin

13.10.2023

Oulun kaupunki valmistelee uutta hankintaohjelmaa. Hankintaohjelman valmistelutyössä on laadittu alustavat pääteemat ja tavoitteet, joiden sisältöön voi nyt vaikuttaa vastaamalla kyselyyn.

Julkiset hankinnat tekevät todeksi tavoitteita ja arvoja, joihin Oulun kaupunki ostajana nojaa. Nyt tekeillä olevalla hankintaohjelmalla on mahdollisuus vaikuttaa markkinoihin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Oulun kaupunki toivoo kaikilta vastauksia. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Tarkemmat tiedot kyselystä oheisen linkin takaa.

Hankintaohjelman valmistelu: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

Vuoden 2023 talousarvion mukaan julkisia hankintoja tullaan Oulussa tekemään noin 500 miljoonalla eurolla. Julkisten hankintojen suuren mittakaavan vuoksi niissä on valtava säästöpotentiaali, jolla voi olla merkittävä positiivinen vaikutus pitkällä aikavälillä talouden tulojen ja menojen epätasapainoon.

Kysely on lähetetty suoraan myös kaupungin johdolle ja kaupunginvaltuutetuille, tytäryhtiöiden johdolle ja hankintaohjelman valmisteluun osallistuville työpajan jäsenille.  

Tavoitteena on, että Oulun kaupungin uusi hankintaohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa alkuvuodesta 2024.