Oulun kaupunkiympäristöön rakennetaan maastoliikuntareitistöä

21.11.2022

Oulun maastoliikuntareitistön rakentaminen on aloitettu. Tavoitteena on saada vuoteen 2030 mennessä valmiiksi noin 400 kilometriä pitkä opastettu reitistö muun muassa kävelijöiden, maastopyöräilijöiden ja polkujuoksijoiden käyttöön. Reitistön rakentamisessa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa polkuverkostoa ja kaupunkimetsiä, joten merkittäviä maanrakennustöitä ei tarvita.

”Oulun kaupungin maastoissa liikkuvat ovat saattaneet huomata tutulla polulla liikkuessaan kulkemista parantavia muutoksia. Joitain polkuja on kestävöitetty, asennettu rumpuja ja rakennettu siltoja. Opasteita maastoon ei ole kuitenkaan vielä asennettu, koska työ on vielä kesken.” kertoo liikenneinsinööri Harri Vaarala.

Kestävöittämisellä pyritään minimoimaan maaston kulumista. Käytännössä sitä tehdään esimerkiksi lisäämällä poluille soraa.

Toimenpiteet liittyvät kaupungin tavoitteeseen rakentaa laaja opastettu maastoliikuntareististö. ”Oulun urbaanissa ympäristössä on poikkeuksellisen paljon metsäisiä polkuja, joiden käyttökynnystä haluamme madaltaa opastuksella. Haluamme, että mahdollisimman moni kaupunkilainen löytää ja pääsee nauttimaan kaupunkiluonnosta.” jatkaa Vaarala.

Opasteita asennetaan vasta valmiille reiteille

Oulun polkuverkosto on laaja ja sen käyttäminen voi olla vaikeaa ilman paikallistuntemusta. Reitistölle tullaankin laatimaan kattavat opastukset ja tärkeimpiin risteyskohtiin sijoitetaan karttoja ja infopisteitä. Opasteita asennetaan kuitenkin vasta sitten kun yksi kokonainen reittikokonaisuus on valmiina. Vielä ei olla siinä vaiheessa.  

Ensimmäinen opastettu reitti on tavoitteena saada valmiiksi alkukesästä 2023. Valmistuessaan reitti tulee olemaan noin 32 km pitkä. Reitti lähtee Kaakkurin liikuntamaasta ja päätyy Ruskontunturille. 

”Tiedotamme kun reitti on käyttövalmis. Vielä pitää jonkin aikaa malttaa odotella reitin valmistumista.” toppuuttelee Vaarala innokkaimpia maastossa liikkujia.

Hanke toteutetaan yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden sekä liikuntapalveluiden yhteistyönä.

Maastoliikuntareitistöstä tiedotettiin edellisen kerran toukokuussa 2020, kun reitistön suunnittelu oli aloitettu.

Karttakuva maastoliikuntareitistä, joka valmistuu kesällä 2023 Kaakkurista Ruskoon

Ensimmäisen 32 kilometriä pitkän opastetun maastoliikuntareitin arvioidaan valmistuvan kesällä.  Reitti kulkee Kaakkurista Ruskontunturille.