Oulun keskustaan laaditaan parhaillaan liikenteen yleissuunnitelmaa

25.02.2022

Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa tavoitteena on edistää keskustan houkuttelevuutta kaupallisten palveluiden keskuksena, asuinalueena ja ajanviettopaikkana. Osana suunnittelua Oulun kaupunki järjestää vuorovaikutustilaisuuksia, joista ensimmäinen pidettiin torstaina 24.2.2022.

Liikenteen yleissuunnittelussa mietitään kävelyn, pyöräilyn, autoliikenteen, joukkoliikenteen, huoltoliikenteen, taksi-, palo- ja pelastusliikenteen sekä pysäköinnin periaatteita. Suunnittelualueena on keskustan ruutukaava-alue, Myllytulli, Tuira ja Limingantullin pohjoisosa.

Yleissuunnitelmalla selkiytetään tulevaisuuden liikenneratkaisuja ja aluevarauksia ja mahdollistetaan suunnittelualueen uusiutuminen. Suunnitelma toimii lähtökohtana myös katuverkon tarkemmalle suunnittelulle. Työ on käynnistetty loppuvuodesta 2021 ja se valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Asukkaat, elinkeinoelämä ja muut sidosryhmät mukana suunnittelussa

Osana suunnittelua kaupunki järjestää vuorovaikutustilaisuuksia, joista ensimmäinen oli torstaina 24.2. järjestetty työpaja, joka oli suunnattu elinkeinoelämälle ja muille sidosryhmille. Työpajassa keskusteltiin Oulun keskustan nykyisistä liikenteellisistä haasteista eri kulkumuotojen osalta sekä tulevaisuuden tavoitteista ja ideoista.

Keskeiset illan aikana puhututtaneet aiheet olivat muun muassa eri liikennemuotojen tasapuolinen huomioiminen sekä liikenneturvallisuuden, ympäristön viihtyisyyden ja vehreyden kehittäminen kaupunkikeskustassa. Yksi selkeä toive oli saada lisää ihmisiä keskustaan.

Kaikille avoimia vuorovaikutustilaisuuksia tullaan järjestämään hankkeen yhteydessä. Ensimmäinen tilaisuus ajoittuu loppukeväälle.