Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelmaa koskeva asukaskysely on avoinna 21.4. asti

18.04.2023

Vielä on vajaa viikko aikaa vastata kaikille avoimeen kyselyyn. Oulun kaupunki kerää asukkaiden näkemyksiä liikenteen kehittämisestä ja pyytää palautteita keskustan liikenteen yleissuunnitelmasta. Vastausaikaa on 21.4.2023 asti.

Kyselyyn pääset vastaamaan osoitteessa: https://mpt.link/oulunliikenteenys 

”Olemme saaneet vastauksia tähän mennessä yli 800 kpl. Toivomme asukkaiden osallistuvan laajasti, sillä Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa luodaan pohjaa pitkälle tulevaisuuteen. Asukaskysely on yksi osa avointa valmistelua. Yleissuunnitelman työstämisessä on haluttu käydä mahdollisimman laajaa vuoropuhelua.” painottaa liikennepäällikkö Saija Räinä.

Oulu selvittää asukkaiden näkemyksiä liikenteen kehittämisestä

Oulun keskustan liikenteen yleissuunnitelmassa luodaan pohjaa tulevaisuuden liikenneratkaisuille. Liikenteen yleissuunnitelma on edennyt luonnosvaiheeseen. Keräämme asukkaiden näkemyksiä liikenteen kehittämisestä ja pyydämme palautteita suunnitelmasta kaikille avoimella sähköisellä kyselyllä.

Vastaa kyselyyn

Kaikille avoimella kyselyllä Oulu haluaa selvittää asukkaiden ja muiden alueella liikkuvien näkemyksiä liikenteen kehittämisestä. Kaipaamme palautteita myös yleissuunnitelman luonnoksesta.

Tulisiko keskustan pääkatuja muuttaa? Mitä tehdään Merikosken silloille? Voisiko entistä useampi bussireitti mennä ydinkeskustan pohjoispuolelta Pokkitörmän ja Pohjoisen alikulku välillä?

Kyselyyn pääset vastaamaan osoitteessa: https://mpt.link/oulunliikenteenys 

Yleissuunnitelman työstämisessä käydään avointa ja laajaa vuoropuhelua

Liikkuminen ja liikkumistarpeet ovat viime vuosien aikana muuttuneet merkittävästi esimerkiksi digitalisaation, liikkumisen sähköistymisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien liikkumiskäyttäytymisten myötä.

Oulun kaupunki käynnisti vuonna 2021 keskustan liikenteen yleissuunnitelman laatimisen, jotta maankäytön ja liikenneväylien suunnittelussa voitaisiin huomioida paremmin tulevaisuuden liikenteelliset tarpeet. Yleissuunnitelma tähtääkin nimenomaisesti tulevaisuuden liikenneratkaisuihin jopa vuosikymmenten päähän. Siinä pohditaan myös niin sanotun tehokkaan joukkoliikenteen, kuten esimerkiksi raitioliikenteen, mahdollisuuksia Oulussa infran kannalta.

Yleissuunnitelmassa luodaan isoa tulevaisuuden kuvaa ja luodaan pohjaa tarkemmalle suunnittelulle. Lopulliset liikenneratkaisut ja tarkemmat katusuunnitelmat tulevat ratkaistavaksi ja tehtäväksi myöhemmin. Niihinkin vaiheisiin liittyy aina kuntalaisten vuorovaikutuksen mahdollisuus.

Yleissuunnitelman työstämisen yhteydessä on käyty laajaa vuoropuhelua asukkaiden, alueen toimijoiden, luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja suunnittelijoiden kesken. Vuoropuhelua halutaan jatkaa, jotta mahdollisimman laaja joukko kaupunkilaisista voi ottaa kantaa esitettyihin ratkaisuihin.

Yleissuunnitelman luonnokseen voi tutustua ouka.fi-verkkosivuilla.