Oulun osallistuvaan budjetointiin annettiin ennätysmäärä ideoita

16.02.2022

Oulun kaupungin osallistuvaan budjetointiin annettiin yhteensä 237 ideaa. Määrä lähes tuplaantui viime vuodesta, jolloin ideoita tuli 125. 

Oululaisten ideoimille ja äänestyksen voittaneille ehdotuksille on tänä vuonna jaossa 70 000 euroa.

Ideoita oman alueen ja koko kaupungin kehittämiseksi kerättiin 31.1.-13.2. Osallistu Oulu -sivustolla, missä voi myös tutustua kaikkiin annettuihin ideoihin.

Jokaiseen ideaan vastaus                                                           

Seuraavaksi kaikki toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitetään äänestysehdotuksiksi yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa. Toteuttamiskelpoisuudessa huomioidaan esimerkiksi, onko idea mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla budjetilla, sen toteuttamisen aikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta.

Kehittämisen päätteeksi jokaiselle idealle luodaan äänestystä varten budjetti. Lisäksi kaupunki vastaa Osallistu Oulu -sivustolla kaikkiin ideoihin, myös niihin, jotka eivät ole toteuttamiskelpoisia äänestysehdotuksiksi.

Kaupunki toteuttaa äänestyksessä voittaneet ideat

Myöhemmin keväällä oululaiset päättävät äänestämällä, mitkä ehdotukset toteutetaan. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa vuoden 2022 aikana eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.