Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut: mihin sinä käyttäisit 70 000 euroa?

15.05.2023

Oulun kaupungin osallistuvan budjetointi on edennyt äänestykseen, jossa oululaiset päättävät, mihin asukkaiden ideoista laadittuihin ehdotuksiin 70 000 euroa käytetään.

Omia suosikkejaan voi äänestää 39 ehdotuksen joukosta 15.5.-28.5.2023 välisenä aikana. Kaikkiin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi), missä myös äänestys tapahtuu.

Äänestyksessä on mukana monipuolisesti ehdotuksia eri aihealueista. Mukana on muun muassa liikuntaan ja ulkoilumahdollisuuksiin, kulttuuriin ja kaupunkiympäristöön liittyviä ehdotuksia.

Äänestäminen tapahtuu Osallistu Oulu -sivustolla

Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset. Jokainen äänestäjä voi äänestäessään valita koko summalla useita ehdotuksia tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Äänestystulosten perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää myös koulutyössään käyttämillään MPASSid-tunnuksilla. Tarkemmat äänestysohjeet ovat Osallistu Oulu-sivustolla.

Sivustolta löydät myös yhteystiedot, joihin voit olla yhteydessä, jos sinulla on kysymyksiä äänestyksestä tai sivuston käytöstä. Lisäksi äänestämiseen on tarjolla tukea ja opastusta Pekurin kirjastolla (Kauppurienkatu 10) keskiviikkona 24.5. klo 16-18.

Kaupunki vastasi kaikkiin ideoihin

Oululaisilta kerättiin ideoita oman alueensa ja koko kaupungin kehittämiseksi tammi-helmikuun aikana Osallistu Oulu-sivustolla. Ideat käsiteltiin ja kaikki toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitettiin äänestysehdotuksiksi kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa. Toteuttamiskelpoisuudessa huomioitiin esimerkiksi, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla, sen toteuttamisen aikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta.

Kaikki annetut ideat ovat nähtävillä Osallistu Oulu -sivustolla. Kaupunki on vastannut kaikkiin ideoihin, myös niihin, jotka eivät voineet edetä äänestykseen tällä kertaa. Kaikki annetut ideat ovat myös menneet tiedoksi kaupungin eri toimialoille.

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.