Oulun osallistuvan budjetoinnin toteutukset ovat nyt oululaisten ilona

14.12.2021

Kaikkien Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2021 äänestyksen voittaneiden ehdotusten toteutus on loppusuoralla. 

Oululaiset äänestivät elo-syyskuun vaihteessa kahdeksan erilaista ehdotusta toteutukseen oululaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kaupunki toteutti kaikki eniten ääniä saaneet ehdotukset, jotka mahtuvat osallistuvan budjetoinnin 50 000 euron budjettiin.  

Toteutetut ehdotukset

Nuotiopaikka Hiukkavaaran alueelle  

Nuotiopaikka sijaitsee Hiukkavaarassa Aallikkokankaalta lähtevän kuntoreitin lähistöllä. Kuva tarkemmasta sijainnista löytyy Osallistu Oulu -sivustolta ehdotuksen toteutuksen sivulta. Nuotiopaikalla ei ole puuhuoltoa. Nuotiopaikka toteutettiin yhteistyössä Kestävän kehityksen keskuksen kanssa. 

Lainattavia pelejä ja ulkopelivälineitä kirjastoille  

Summalla hankittiin kirjastoille eri pelejä ja ulkopelivälineitä useampia kappaleita. Peleinä esimerkiksi rantalentopallo, pesäpallo ja kroketti. Pelit jaetaan kirjastoihin eri puolille kaupunkia, mistä asukkaat voivat niitä lainata. 

Kaijon kamut –vertaiskahvila 

Kaijon kamut -vertaiskahvilan toiminta erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille alkoi 1.11. Kahvila toteutettiin yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa. Ajatuksena on jatkaa kahvilan toimintaa nuorisopalveluiden omana toimintana ensi vuonna. 

Nuotiopaikka Metsokankaalle 

Nuotiopaikka sijoittuu Oulun ja Kempeleen rajalle Iinatti-Linnakangas -kuntoreitin varteen Savikorven pellolle. Kuva tarkemmasta sijainnista löytyy Osallistu Oulu -sivustolta ehdotuksen toteutuksen sivulta. Nuotiopaikalla ei ole puuhuoltoa. Nuotiopaikka toteutettiin yhteistyössä Kestävän kehityksen keskuksen kanssa. 

Puistonpenkkejä yleisille alueille  

Puistonpenkkejä sijoitettiin kaupungin yleisille paikoille tulleiden palautteiden ja osallistuvan budjetoinnin ideoiden perusteelle. Uusia penkkejä laitettiin Haukiputaalle, Metsokankaalle, Tuiraan ja Kaukovainiolle. 

Hiirosen jalkapallokentälle uusia maaleja 

Uudet maalit vietiin syyskuussa paikalleen Hiirosen jalkapallokentällä.

Roskat maasta roskapönttöihin – roskapönttöjen maalaaminen  

Toteutus tehtiin yhteistyössä Oulun Taiteilijaseuran kanssa. Roskapönttöjen maalaukseen valittiin 23 taiteilijaa, joiden maalaamat taideroskikset sijoitetaan jokaiselle kaupungin 23 suuralueelle. Taideroskisten asennukset on aloitettu ja niiden tarkat sijainnit näkyvät Oulun karttapalvelussa osoitteessa ouka.fi/kartta.

Skeittaukseen ja scoottaukseen ramppeja, hyppyreitä, boxeja ja kurbeja Kaakkurin liikuntamaahan 

Skeittaukseen ja scoottaukseen tilattiin kaksi elementtiä. Elementit ovat talven ajan käytössä Ouluhallilla Action-toiminnassa. Elementit asennetaan Kaakkurin liikuntamaahan heti keväällä, kun kelit sen sallivat. Jatkossa elementit ovat talvisin käytössä Ouluhallilla. Ehdotuksen toteutus ei mahtunut osallistuvan budjetoinnin 50 000 euroon kokonaisuudessaan: budjetti riitti toisen elementin hankintaan. Kaupungin liikuntapalvelut hankki toisen elementin.

Tarkemmat tiedot kaikista toteutuksista ovat luettavissa Osallistu Oulu -sivustolta.  

Uusia ideoita etsitään jälleen tammikuussa 

Osallistuva budjetointi käynnistyy Oulussa jälleen ensi vuonna ideoiden haulla. Vuoden 2022 osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe alkaa maanantaina 31. tammikuuta ja kestää kaksi viikkoa 13. helmikuuta asti. 

Ensi vuodelle ideoiden toteuttamiseen varattu summa nousee 70 000 euroon. Ideoita oman asuinalueen ja koko Oulun kehittämiseksi pääsee antamaan ideointiaikana Osallistu Oulu -sivustolla. Sivustolla voi tutustua myös kaikkiin vuonna 2021 jätettyihin ideoihin ja kaupungin niihin antamiin vastauksiin.  

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.