Oulun Rullalautailijat ja Oulu Rugby Club saavat tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävät tunnustuspalkinnot

09.02.2022

Oulun kaupungin liikuntapalvelut on myöntänyt tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon Oulun Rullalautailijat ry:lle ja Oulu Rugby Club ry:lle. Molemmille tahoille myönnettävän tunnustuspalkinnon suuruus on 2 500 euroa.

Oulun Rullalautailijat ry

Oulun Rullalautailijat ry on loistava esimerkki tahosta, joka toiminnassaan tuo vahvasti esiin yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja kaikkien osallistumisen mahdollisuuden. Perinteisen urheiluseuratoiminnan näkökulmasta laji edustaa uudenlaista liikuntakulttuuria. Lajin harrastajamäärät ovat kasvavia ja harrastajien ikähaitari on laaja. Lajia voi harrastaa kukin omalla tasollaan - perinteiseen urheiluun liittyvät kilpailullisuus ja suorituskeskeisyys eivät ole keskiössä.

Oulun Rullalautailijat on luonut vahvan talkoohenkeen perustuvan toimintamallin olosuhteiden kehittämiseksi. Rullalautailu on lajina helposti aloitettavissa. Välineistö ei ole kallis ja kesäisin harrastuspaikat ovat maksuttomia. Lajin luonteeseen kuuluu vahva tee se itse -kulttuuri ja osaamisen jakaminen. Oulun Rullalautailijat toiminnallaan toteuttaa mitä parhaimmalla tavalla Oulun liikuntakulttuurin moninaisuutta nuorisokulttuurin ja liikuntakulttuurin yhdyspinnoilla, jonka keskiössä on edistää yhdessä tekemistä niin itse lajin harrastamisen kuin olosuhteiden rakentamisen osalta.

Oulu Rugby Club ry

Oulu Rugby Club ry on vuonna 2002 perustettu oululainen urheiluseura, joka on tuonut oululaiseen liikuntakulttuuriin kansainvälisiä elementtejä. Seuran aktiivisessa jäsenistössä on edustettuna 19 eri kansallisuutta. Eräänä maailman seuratuimpana urheilulajina rugby on mainio kanava integroitua paikalliseen liikuntatoimintaan. Rugbyn arvoihin kuuluvat ehdoton kielto rasismin, seksuaaliseen suuntaukseen puuttumisen ja sukupuolisyrjinnän osalta. Myös Oulu Rugby Club on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan näitä periaatteita.

Oulu Rugby Club edistää tasa-arvoisen liikuntakulttuuriin tähtäävää toimintaa itse liikunnan, mutta myös seuran hallinnon tasolla. Toimintaan osallistumisen kustannukset on myös pidetty edullisina, jotta kaikilla olisi mahdollisuus taloudellisesti osallistua seuran toimintaan. Seura järjestää myös kaikille ilmaisia ja avoimia aloittelijakursseja. Oulu Rugby Club toteuttaa keskeisiä liikuntapoliittisia tavoitteita siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua seuran toimintaan riippumatta iästä, sukupuolesta, varallisuudesta, kansallisuudesta tai liikunta-aktiivisuudesta riippumatta. Lajin myötä seura edistää myös Oulun vetovoimaisuutta kansainvälisestä näkökulmasta.

Onnittelut molemmille seuroille!

Kukkakimppu.