Oulun taidekoulun varhaisiän taidekasvatuksessa on vielä paikkoja jäljellä

11.08.2023

Iloista ja kehittävää tekemistä perheen pienimmille koko vuodeksi

 

Tarinataide 4–7 v.

Elämyksellistä teatteri- ja kuvataidekasvatusta

Tarinataide on kokonaisvaltainen taidekasvatusryhmä, jossa lapsi taiteen tekijänä ja kokijana on keskiössä. Tarinat vievät taideaineita yhdistäviin kokonaisuuksiin. Mielikuvitusta kutkuttamalla päästään seikkailemaan erilaisissa maailmoissa eläytyen, liikkuen ja leikkien. Kuvataiteen eri tekniikoiden avulla tehdään visuaalisesti näkyväksi nähtyä, kuultua, koettua ja kuviteltua. taideaineiden perusteita lähestytään lapsilähtöisesti ilon ja tutkivan otteen kautta huomioiden molempien aineiden erityispiirteet.

Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä opitaan myös ryhmä- ja yhteistyötaitoja. Varhaisiän opinnoissa osallistutaan taidekoulun yhteisiin tapahtumiin ja näyttelyihin tekijänä, esiintyjänä, kokijana ja katsojana.

 

Art and tales for ages 5–7 years

Adventurous art education in visual arts and theatre  

Art and tales is a group for children who speak Finnish as their second language. Picture cards and the English language are used to support the education. Art and tales is a holistic experience of arts for young children. At the heart of teaching is the understanding of child’s active role in learning by doing. Tales and stories take children on a journey where different forms of art are combined. By using their imagination, the children get to explore different imaginative worlds through empathizing, moving, and playing. Different methods in visual arts enable children to express visually the things that they see, hear, experience, and imagine. The education in the basics studies of art is child oriented, as we approach it through joy and exploration.

 

Lastentanssi 1 ja 2

Lastentanssin tavoitteena on auttaa lasta tutustumaan omaan kehoonsa ja sen mahdollisuuksiin liikkua ja tuottaa tanssiniloa mm. mielikuvien ja leikin avulla. Tunnin sisältö koostuu mm. luovista tanssileikeistä ja tehtävistä, tanssitekniikan alkeista, pienistä tanssisommitelmista, akrobaattisista harjoituksista sekä tanssia ja luovuutta tukevien rekvisiittojen käytöstä esim. huivit, vanteet. opintoihin kuuluu vuosittaiset esitykset ja niihin valmistautuminen. Voit ilmoitttautua lapsen iän mukaiseen ryhmään Lastentanssi 1 (v. 2019 syntyneet) tai Lastentanssi 2 (v. 2017 ja 2018 syntyneet).

Ilmoittaudu Oulun taidekoulun varhaisiän taidekasvatukseen 13.8.2023 mennessä

Lisätietoja: ouluntaidekoulu.fi