Havainnekuva: Oulun kaupunki / VSU Maisema-arkkitehdit Oy

Oulun torinrannan laituri aiotaan uusia

30.05.2024

Oulun torinrannan laituri on lähellä käyttöikänsä loppua. Laituri on paikoin painunut ja koko puulaiturijaksolla on runsaasti lahovaurioita. Erikoistarkastuksen perusteella on suositeltu koko laiturin uusimisen aloittamista mahdollisimman pian.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut ympäristösuunnitelmat Torinrannan laitureista. Suunnitelmat perustuvat alueen hyväksyttyyn asemakaavaan ja asemakaavan selostukseen (kaavatunnus 564-1505).

Laaditussa ympäristösuunnitelmassa esitetään Torinrannan laitureiden peruskorjausta välillä Kaarlenväylä – Kiikelinsilta. Rantabulevardi, laiturit ja kiinteät kalusteet ja muut alueelle sijoittuvat rakennelmat uusitaan rakennekerrosten, päällysrakenteiden ja katuviherrakenteiden osalta. Katuvalaistus uusitaan ja rakennetaan katukuivatus. Samassa yhteydessä alueella saneerataan myös tarvittava kunnallistekniikka. 

”Koko laiturijaksolle mahdollistetaan taksiveneiden, sekä ravintola- ja risteilyaluksien kiinnittyminen. Kiinnittymispaikoille toteutetaan kiinteät vesi- viemäri ja sähköliittymät”, kertoo vs. kaupungininsinööri Sami Hietakangas.

Laiturialueesta tehdään esteetön sekä pohjoisesta että etelästä saavuttaessa. Rantabulevardin ja alatason välillä on esteettömien luiskattujen reittien lisäksi kulkuportaat jokaisten oleskeluportaiden keskellä. Oleskeluportaat ovat saavutettavissa alatasolta, ylätasolta ja kulkuportailta. Oleskeluportaiden väleissä olevat ylätasanteet toimivat oleskelu- ja istuskelualueina.

Rantabulevardin pinnoitteet uusitaan samalla kiveyksellä kuin torialue. Laiturialueiden näkyvät muuri- ja seinärakenteet tehdään hirrestä ja kulkupinnoitteet pääosin puusta ja portaat kivestä. Kaiderakenteet ovat terästä ja käsijohteet puuta.

”Rakentaminen on tarkoitus aloittaa nyt syksyllä 2024 ja saada valmiiksi vuoden 2026 alkuun mennessä. Eli kulttuurikaupunkivuonna meillä olisi uusi laituri”, Hietakangas jatkaa.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta käsittelee torinrannan ympäristösuunnitelman hyväksymistä kokouksessaan tiistaina 4.6.2024.

Päivitys tiedotteeseen 5.6.2024: Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 4.6.2024 ympäristösuunnitelman