Oulun ulkotapahtumapaikkoja koskevan kyselyn tulokset julkaistu

14.06.2023

Oulun kaupungin tapahtumayksikkö kartoitti keväällä 2023 ulkotapahtumiin sopivia paikkoja kulttuuripääkaupunkivuotta silmällä pitäen. Kyselyyn vastattiin 19 kertaa ja vastauksissa toistuivat vastaajien monimuotoisesta joukosta huolimatta melko yhtenäiset teemat. Kärkiteemoja olivat tiedon avoimuus ja saatavuus, sähkö ja luvitus sekä suuret tapahtumapaikat.

Vastausten perusteella Oulun ulkotapahtumapaikkojen vahvuuksia ovat niiden saavutettavuus ja erilaiset tunnelmat. Vastauksissa, jotka koskivat tapahtumapaikkojen monipuolisuutta, oli kuitenkin paljon hajontaa esimerkiksi sopivan paikan löytymisessä erilaisille ulkotapahtumille; vaikka keskiarvo ja mediaani olivat kohtuullisella tasolla, moodi eli yleisin vastausvaihtoehto oli heikko. Avoimissa vastauksissa todettiin, että on haastavaa löytää sopivia paikkoja pääsymaksuttomille tai suurille ja keskisuurille tapahtumille.

Kyselyn osioista heikoimmaksi tilanne koettiin tiedon saatavuuden ja selkeyden sekä alueiden käytön luvituksen ja hinnoittelun selkeyden osalta. Osa vastaajista koki, että tieto tapahtumapaikoista on hajallaan ja käyttöluvan saamisen prosessi on epäselvä tai epävarma. Tietoa tapahtumapaikkojen puitteista ei löydetä tai se ei ole sopivassa muodossa. Nykyiset digitaaliset tietolähteet vaikuttavat yhä asianmukaisesti valituilta, mutta niihin kaivattiin täydennystä ja niiden ohelle kaivattiin tarkempia tietoja tapahtumapaikoista.

Puitteiden osalta vastaajia huoletti eniten sähkön saatavuus sekä siihen liittyvät kustannukset, jotka ovat korkeat varsinkin pienten tai pääsymaksuttomien tapahtumien järjestäjille. Jäte- ja vesiratkaisut eivät vaikuttaneet olevan tapahtumallisuuden pullonkauloja. Kyselyssä arvioitavana olleista kehitysehdotuksista suosituimpia olivat ratkaisut, joiden avulla vältyttäisiin sähkökaappien 300 euron avausmaksuilta sekä kaikista pienimpien tapahtumien lupamaksuilta Turun Tapahtumamatot-konseptin tapaan. Selvitystyön aikana kerätyn tiedon perusteella puitteisiin kohdistuvissa arvioissa näkyy myös tiedon saantiin liittyvät haasteet esimerkiksi valmiiden lavarakenteiden tai sähkön saannin osalta.