Oulun Vedellä on avoinna kolme kiinnostavaa työpaikkaa

22.06.2022

Oulun Vedellä on paraikaa haussa kolme kiinnostavaa työpaikkaa. Tervetuloa Oulun Vedelle töihin - meillä on mukava ilmapiiri ja kivat työkaverit! 

Kehittämispäällikkö

Kehittämispäällikön tehtävässä vastaat monipuolisesti laitostason yhteisistä suunnittelu-, ja kehittämistehtävistä sekä sertifioitujen laadunhallinta- ja työturvallisuusjärjestelmien ylläpidosta. Osallistut toiminnan kehittämistyöhön, sen koordinointiin ja strategiseen suunnitteluun ja vastaat osaltasi koko laitosta koskevien selvitysten, suunnitelmien ja viranomaisvelvoitteiden valmistelusta. Kehittämispäällikön tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa, osallistut kaupunkitason työryhmiin ja olet Oulun Veden johtoryhmän jäsen.

Automaatioinsinööri

Automaatioinsinöörin tehtäviin kuuluvat Oulun Veden automaatiojärjestelmien ylläpito-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät sekä osallistuminen projekteihin ja kehittämishankkeisiin automaatioalan asiantuntijana. Automaatioinsinööri vastaa laitoksilla käytössä olevien tieto- ja raportointijärjestelmien toiminnasta sekä automaatiojärjestelmien sovellussuunnittelu- ja ohjelmointitöistä. Tehtävään sisältyy myös osallistuminen laitosten varallaoloon perehdytysvaiheen jälkeen.

Projektipäällikkö

Tehtävään valittava henkilö toimii suunnittelu- ja rakennuttamisvaiheessa Hintan uuden vesilaitoshankkeen projektipäällikkönä ja hän vastaa yhteistyössä Oulun Veden muiden asiantuntijoiden kanssa mm. lupa-asioiden, hankesuunnittelun, tarjouskilpailutuksen valmistelusta ja toteutuksesta sekä toimii rakennusurakkavaiheessa rakennuttajan tehtävässä. Tehtävään sisältyy myös hankkeen viestintä- ja tiedotusmateriaalin valmistelu sekä osallistuminen tarvittaessa myös muihin laitoksilla tapahtuvien rakennuttamishankkeiden valmisteluihin.