Oulun Veden johtajaksi valittiin Juha Hiltula

06.05.2024

DI Juha Hiltula on valittu Oulun Veden uudeksi johtajaksi. Hän aloittaa virassaan syyskuun alussa tai viimeistään lokakuun alussa. 

Oulun Veden johtaja vastaa Oulun Vesi -liikelaitoksen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Hän raportoi teknisten liikelaitosten johtokunnalle toiminnasta ja toimii esittelijänä johtokunnassa ja muissa hallintoelimissä. Hänen esihenkilönään toimii kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen. 

Keskeinen johtajan tehtävä on muun muassa liikelaitoksen strateginen suunnittelu ja johtaminen, jossa otetaan huomioon lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset. Lisäksi johtaja vastaa strategisten kehityshankkeiden johtamisesta ja koordinoi vesihuollon kehittämistä.

Toistaiseksi voimassa oleva virka oli haettavana 1.3.2024–22.3.2024. Virkaa haki 28 henkilöä. Hakijoista neljää haastateltiin.