Oulun yliopiston Raksilan tonttien ja puistoalueen suunnitteluvaraus päättyy

19.04.2022

Oulun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2022 (§122), että Oulun yliopiston suunnitteluvarausta Raksilan tonteille ja tontteihin rajoittuvalle puistoalueelle ei jatketa.

Kaupunki tukee jatkossa yliopiston vision ja kiinteistöstrategian valmistelua sekä toteuttamista muilla alueilla Oulussa. Valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa.

”Kaupunki haluaa tukea Oulun yliopiston vision ja kiinteistöstrategian toteuttamista. Yliopiston menestyminen nyt ja tulevaisuudessa on tärkeä asia koko Pohjois-Suomelle. Otetaan pieni aikalisä ja palataan neuvottelupöytään yliopiston kampusvision valmistuttua”, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Hanke on herättänyt paljon keskustelua Oulussa. ”Yliopisto on tärkeä kaupunkilaisille. Keskustelu kertoo myös siitä, että oululaiset haluavat vahvasti vaikuttaa kaupungin kehittämiseen. Uskon, että yliopisto ja kaupunki löytävät vielä hyvän yliopiston strategiaa ja visiota tukevan ratkaisun”, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Yhdyskuntalautakunta on 24.11.2020 (§ 551) jatkanut Arina Kiinteistöjen, Keskon ja Raksilan Paikoitus Oy:n maanvuokrasopimuksia suunnitteluvarausalueella vuosi kerrallaan, kunnes alueella valmisteilla oleva asemakaavamuutos saa lainvoiman, kuitenkin enintään 31.12.2025 saakka.