Oulun yliopiston tulevaisuuden sijoittumisselvitys tehdään yhdessä kaupungin ja yliopiston kanssa

04.06.2024

Oulun yliopisto totesi strategiassaan 13.12.2023, että sen pitkän aikavälin tavoitteena on uusi, mahdollisimman yhtenäinen kampusalue. Uuden kampusalueen on tarjottava koulutukselle, tieteidenväliselle yhteistyölle ja yhteiskunnalliselle vuorovaikutukselle puitteet, jotka houkuttelevat käymään ja viihtymään. Yliopiston strategia puhuu kampuskokemuksesta, jossa yhdistyvät oppimisen ja työn sekä liikkumisen ja elämisen saumaton kokonaisuus.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.4.2022 tukea yliopiston vision ja kiinteistöstrategian valmistelua sekä toteuttamista. 

Oulun kaupungin valtuustoryhmät ovat käyneet yliopiston sijoittumisesta keskustelun. Yliopiston sijoittumisselvitykseen suhtaudutaan valtuustoryhmissä pääsääntöisesti myönteisesti. Kaupunki haluaa jatkossa tehdä sijoittumisselvityksen eri vaihtoehdoista yhdessä yliopiston kanssa. Valtuustoryhmät ovat yksimielisiä siitä, ettei Raksilan alueen hankkeita (uusi linja-autoterminaali, areena) sidota yliopiston sijoittumiseen liittyvään ratkaisuun.

Yliopiston sijoittumiseen liittyvä selvityssuunnitelma on tarkoitus tehdä vuosien 2024-2025 aikana. Kaupunginjohtaja nimeää kaupungin viranhaltijoista koostuvan selvitysryhmän. Valtuustoryhmät velvoittavat, että sijoittumisselvityksen sisällöstä informoidaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston jäseniä säännöllisesti.