Oulun Yökoris sekä Terva-ajot ry saivat tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävät tunnustuspalkinnot

15.02.2023

Oulun kaupungin liikuntapalvelut on myöntänyt tasa-arvoista liikuntakulttuuria edistävän tunnustuspalkinnon 2022 Oulun NMKY ry:n Yökoris-toiminnalle ja Terva-ajot ry:lle. Molemmille tahoille myönnettävän tunnustuspalkinnon suuruus on 2 500 euroa.

Oulun NMKY ry:n Yökoris -toiminta

Oulun NMKY ry:n Yökoris on matalan kynnyksen toimintaa, joka tarjoaa oululaisille nuorille ja nuorille aikuisille maksutonta liikuntaa eri puolilla Oulua.  Säännöllisiä tapahtumia on 5–6 kertaa viikossa. Lajeina ovat koripallo, jalkapallo, lentopallo, sulkapallo ja erilaiset lajikokeilut. Toimintaa on järjestetty myös yhteistyössä muiden oululaisten toimijoiden kanssa.

Yökoris luo turvallisen liikuntayhteisön, johon eri taustoista tulevat nuoret ja nuoret aikuiset voivat kokevansa kuulua. Yökoris on saavuttanut suuren suosion löytäen hyvin kohderyhmänsä.

Yökoriksessa eivät ole tärkeimpänä kilpailulliset tavoitteet, vaan yhdessäolo, liikunnan ilo, yksinäisyyden ennaltaehkäisy ja sosiaalinen kanssakäyminen liikunnan avulla. Tuloksellisuudesta kertoo, että osallistujat ovat kokeneet saaneensa onnistumisia ja kavereita sekä toiminnan vahvistaneen yhteisöllisyyttä.


Keskeisenä päämääränä Yökoriksessa on hyväksyä kaikki ihmiset tasavertaisina ja lisätä erilaisten ihmisten keskinäistä ymmärrystä. Yökoris toteuttaa mitä parhaimmalla tavalla tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäviä päämääriä lisäten nuorten liikunnan harrastamista vahvistaen heidän osallisuuttaan ja vähentäen eri väestöryhmien välistä eriytymistä.

Terva-ajot ry

Terva-ajot ry on järjestänyt lasten Tour de Kids -pyöräilyjä, Tour de Ski -hiihtoja, Iron Kids -triathloneja ja duathloneja, Barents Summer Games -kilpailuja, ikäluokkien suomenmestaruuskilpailuja, yleisten sarjojen suomenmestaruuskilpailuja sekä useana vuonna Tervaetapit-maantiekilpapyöräilyjä ja juniorileirejä. Lisäksi seura on osallisena maantiekuntopyöräilyn saralla Yöpyöräilyssä ja Syöteajossa. Terva-ajot ry on jo 15 vuoden ajan järjestänyt Oulussa lapsille maksutonta ja kaikille avointa liikuntaa pyöräilyssä, triathlonissa, duathlonissa ja hiihdossa.


Tapahtumiin osallistuu satoja lapsia vuodessa eri puolilla kaupunkia.  Ruohonjuuritason lasten Tour de Kids -pyöräilytapahtumien perimmäinen tarkoitus on lasten liikuttaminen, pyöränkäsittelytaidon lisääminen ja liikennekulttuurin edistäminen.


Toiminta on ollut vuosi vuodelta kasvavaa ja tapahtumiin voivat osallistua kaiken tasoiset liikkujat. Terva-ajot ry:n toiminta ja tapahtumat edistävät hienolla tavalla myös oululaista pyöräilykulttuuria ja sen tunnettavuutta. Tapahtumat toteuttavat kaupunkistrategisia päämääriä oululaisten lasten liikunnallisen elämäntavan vahvistamiseksi ja terveyden edistämiseksi.

Ryhmäkuva palkituista.