Oulunsalon osayleiskaava luonnoksena nähtävillä, tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.4.2024

26.03.2024

Yhdyskuntalautakunta asettaa Oulunsalon osayleiskaavan luonnoksena nähtäville MRL 62 § mukaisesti. Oulunsalon osayleiskaavan luonnos on nähtävillä 26.3.-30.4.2024 Oulun kaupungin kuulutuksissa. Kaavan valmisteluaineisto on luettavissa Oulun kaupungin hankesivuilla.

Osayleiskaavasta on mahdollisuus toimittaa kirjallinen mielipide yhdyskuntalautakunnalle 30.4.2024 klo 15.00 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi. Mielipiteen otsikoksi: ”Mielipide: OUKA/7892/10.02.02/2020”

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 4.4.2024 Oulunsalon kunnantalo Oy:n tiloissa. Tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä.