Oulunsalon osayleiskaava tulossa luonnoksena nähtäville, tiedotus- ja keskustelutilaisuus 4.4.2024

20.03.2024

Yhdyskuntalautakunta asettaa Oulunsalon osayleiskaavan luonnoksena nähtäville MRL 62 § mukaisesti 26.3.- 30.4.2024 Oulun kaupungin verkkosivuille www.ouka.fi/kuulutukset
Kaavan valmisteluaineisto (kuten selvitykset) on luettavissa Oulun kaupungin verkkosivulla https://www.ouka.fi/suunnitelmat-ja-hankkeet/oulunsalon-osayleiskaava

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään torstaina 4.4.2024 klo 18-20 
Oulunsalon kunnantalo Oy:n tiloissa (entinen valtuustosali) Kauppiaantie 5, 90460 Oulu.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Teamsin välityksellä. Linkki tilaisuuteen julkaistaan kaavan nettisivuilla tilaisuuspäivänä.

Teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen mielipide yhdyskuntalautakunnalle 
30.4. 2024 klo 15.00 mennessä osoitteella Kirjaamo, PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen Kirjaamo@ouka.fi. Mielipiteeseen maininta ”Oulunsalon osayleiskaavaluonnos”.

Tervetuloa!