Oulussa on avattu keskitetty palvelunumero lapsiperheille

17.08.2022

Lapsiperheiden palveluneuvontaa kehitetty avaamalla uusi puhelinnumero Oulun kaupungin alueella. Palveluneuvonnan tavoittaa numerosta ​​​​​​​040 650 6014. Siihen voi soittaa, kun on tarpeen pohtia esimerkiksi lapsen tai perheen tilannetta yhdessä ammattilaisen kanssa ja saada tietoa lapsiperheiden palveluista.

Lapsiperheiden palveluneuvonnan numero yhdistää nykyisen kasvatus- ja perheneuvonnan ajanvarausnumeron sekä lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön vastuutyöntekijöiden numerot. Lapsiperheiden näkökulmasta palveluneuvonta selkiyttää palveluihin ohjautumista, tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa sekä tekee palveluihin ohjautumisesta oikea-aikaista ja tasalaatuista. Muutoksella pyritään lisäämään resurssia suunnitelmalliseen asiakastyöhön ja ohjata lapsiperheitä koskevat yhteydenotot keskitetysti yhteen numeroon.

Palveluneuvonta on tarkoitettu ensisijaisesti kuntalaisille, mutta se tarjoaa konsultaatiotukea myös alan ammattilaisille. Palveluneuvonnan ohjaajat vastaavat numeroon maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9-11 sekä tiistaisin ja torstaisin kello 13-15 välillä. Muina aikoina kuntalainen voi tehdä yhteydenoton Pyydä apua -napin kautta. Alle kouluikäisten terveysasiat hoidetaan jatkossakin neuvolan puhelimen kautta.

Lapsiperheiden palveluneuvontaa on kehitetty tänä vuonna yhteistyössä Oulun kaupungin ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman kanssa. Oulun kaupungilla on ollut käytössä lapsiperheille sähköinen yhteydenottokanava Pyydä apua -nappi, joka on tarjonnut perheille matalan kynnyksen palveluneuvontaa.

Lapsiperheiden palveluneuvonta p. 040 650 6014

ma, ke, pe klo 9-11

ti, to klo 13-15