Oulussa käyttöön laaja etätyösuositus, yleinen maskisuositus sekä suositus 20 henkilön rajoitukseksi yksityistilaisuuksiin

01.12.2021

Oulun kaupungin koronajohtoryhmä on tänään 1.12.2021 linjannut, että alueellisen koordinaatioryhmän esittämät suositukset otetaan Oulussa käyttöön:

  • Laaja etätyösuositus
  • Yleinen maskisuositus, myös kouluissa 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille
  • Universaali maskisuositus sote-alalle
  • Suositus yksityistilaisuuksiin: kaupungin johtoryhmä suosittelee, ettei kaupungissa järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia.

Suositukset ovat voimassa heti.

Terveysviranomaiset ohjeistavat testauskäytäntöjen muutoksista ja kotitestauksen suosituksesta erikseen.

Kaupunki käynnistää tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisten rajoitusten käyttöönoton valmistelun

Oulun kaupungin koronajohtoryhmä linjasi kokouksessaan myös, että kaupunki käynnistää tartuntatautilain pykälän 58 d mukaisten rajoitusten käyttöönoton valmistelun. Alunperin tarkoitus oli, että hyvinvointilautakunta kokoontuu torstaina 2.12. ja 58 d -pykälän mukaisista rajoituksista voidaan silloin tarvittaessa tehdä päätös. Hyvinvointilautakunnan ylimääräinen kokous 2.12. on kuitenkin päätetty perua.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 1.12. illalla ohjauskirjeen, joka koskee tartuntatautilain pykälän 58 d soveltamista. Tämä viivästyttää lautakunnalle esitettävän päätöksen valmistelua ja edellyttää neuvonpitoa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja ministeriön kanssa, joten edellytyksiä päätöksenteolle tänään 2.12.2021 ei ole. Päätöksen valmistelua jatketaan kuitenkin kiireellisesti epidemiatilanne huomioiden ja tuodaan päätöksentekoon ensitilassa, jos hyvinvointilautakunnan päätös tarvitaan.

Pykälä 58 d velvoittaa laajasti julkisia ja yksityisiä toimijoita, yhteisöjä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia uudelleenjärjestelemään toimintojaan lähikontaktien välttämiseksi, tai ottamaan käyttöön koronapassin. Kaikilla pykälän velvoittamilla toimijoilla ei kuitenkaan ole koronapassia koskevan lainsäädännön mukaan oikeutta ottaa koronpassia käyttöön rajoitusten vaihtoehtona.

Tiedotetta on muokattu 2.12.2021 klo 11.20: lisätty tieto, että aiemmin suunniteltu hyvinvointilautakunnan ylimääräinen kokouson päätetty perua ja perustelut asialle.