Oulussa on otettu käyttöön uusia liikennemerkkejä pyöräilijöiden tienylityspaikoihin

12.10.2022

Oulussa on otettu käyttöön uuden tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä B7 ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. Näissä kohteissa ajorataa liikkuva autoilija on väistämisvelvollinen ajorataa ylittävään pyöräilijään nähden.

Liikennemerkki B7 sijoitetaan aina perinteisen suojatiemerkin alapuolelle. Liikennemerkkiä B7 käytetään sellaisissa kohteissa missä ei voida käyttää kärkikolmiota risteysalueen muiden järjestelyiden vuoksi. Kärkikolmiota käytetään jatkossakin aina kun mahdollista.

Uusia B7 liikennemerkkejä löytyy ainakin Rantakadun ja Pakkahuoneenkadun risteyksestä sekä Harjapäänkadulta kahdesta kohdasta. Vastaava liikennemerkki löytyy myös Hollihaasta Puistokadun ja Kembaanan risteyskohdasta.

Kembaanan rakentumisen myötä otetaan käyttöön myös ajoradan suuntaiselle liikenteelle väistämisvelvollisuutta osoittavia kärkikolmioita (Kembaanan ja Tarkka-ampujankadun, Aleksanterinkadun, Isokadun, Harjapuistontien ja Kempeleentien ylityskohdissa).

Muutoksilla pyritään sujuvoittamaan ja selkeyttämään liikennejärjestelyitä sekä edistämään kävelyä ja pyöräilyä.

Katunäkymä, jossa musta auto on pysähtynyt suojatien eteen. Suojatien reunassa on uusi B7 liikennemerkki

Kuva Harjapäänkadulta, jossa sijaitsee uusi liikennemerkki B7 ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”.

Karttakuva Oulun kaupungin keskustasta, johon on merkitty uusia väistämisvelvollisuusmuutoksia.

Pääreittien väistämisvelvollisuusmuutoksia kartalla.