Oulusta Unesco Creative Cities -verkoston jäsen mediataiteen alalla

10.11.2023

Unescon luovien kaupunkien verkostoon (UCCN) on liittynyt 55 uutta kaupunkia Unescon pääjohtajan Audrey Azoulayn nimeämänä. Yksi uusista luovista kaupungeista on Oulu.

"Creative Cities -verkostomme kaupungit ovat edelläkävijöitä, kun on kyse kulttuurin saatavuuden parantamisesta ja luovuuden voiman lisäämisestä kaupunkien kestävään kaupunkikehittämiseen", Azoulay toteaa. Uudet luovat kaupungit osallistuvat UCCN-verkoston vuosittaiseen konferenssiin 1.–5. heinäkuuta 2024 Bragassa, Portugalissa.

UCCN-yhteistyö vahvistaa kaupungin ja Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki -kehittämistyötä luovilla aloilla

UCCN-yhteistyö vahvistaa Oulun kaupungin ja Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki -yhteistyön jo toteuttamaa kehittämistyötä ja kasvupotentiaalia luovilla aloilla, ja luo uusia kansainvälisiä yhteyksiä taiteen ja kulttuurin tekijöiden toimintaan.

”Globaalilla verkostotyöllä tavoitellaan kulttuurin toimintaympäristöjen kehittämistä sekä taiteen ja kulttuurin rooliin vahvistamista aluetaloudessa ja kestävässä kaupunkikehityksessä YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman mukaisesti. UCCN-yhteistyö luo uusia innovaatioita ja kumppanuuksia taiteen, tieteen ja teknologian rajapinnoille sekä vahvistaa Oulun profiilia ja näkyvyyttä pohjoisen kulttuurin veturina kulttuuristrategian mukaisesti”, sanoo kulttuurijohtaja Sami Ylisaari.

Yhteistyötä globaalissa verkostossa

Juuri nimetyt kaupungit tekevät yhteistyötä globaalin verkoston jäsenten kanssa vahvistaakseen resilienssiään muuttuvia uhkia vastaan. Tällaisia muuttuvia uhkia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, lisääntyvä eriarvoisuus sekä nopea kaupungistuminen. Vuoteen 2050 mennessä 68 prosentin maailman väestöstä ennustetaan asuvan kaupunkialueilla.

Verkostoon kuuluu nyt 350 kaupunkia yli sadassa maassa, jotka edustavat seitsemää luovaa alaa: käsityöt ja kansantaide, muotoilu, elokuvat, gastronomia, kirjallisuus, mediataide ja musiikki. Mediataide-teemassa on nyt mukana 26 kaupunkia viidestä eri maanosasta. Jäsenkaupunkien joukossa on useita Oulun kaupungin yhteistyökaupunkeja. Globaalin yhteistyön näkökulmasta mediataiteen teemassa painottuu taiteen, tieteen, teknologian ja digitaalisen median yhteys Oulun kulttuuristrategian mukaisesti.

Oulun lisäksi uusia jäseniä mediataiteen alalla ovat Caen (Ranska), Casablanca (Marokko) ja Novi Sad (Serbia). Vanhoina jäseninä jatkavat muun muassa Austin (US), Toronto (Kanada), Sapporo (Japani), Linz (Itävalta), Hamar (Norja) ja Viborg (Tanska).

Suomesta verkostossa jo toimivat Kuhmo teemassa kirjallisuus ja Helsinki teemassa design.

Oulun valintaa mediataiteen kaupungiksi tuki kaupungin ansiokas hi-tech-historia ja näkyvä Art&Tech-kehittämistyö.

Verkostohakemus ja verkostotyö käytännössä

UCCN-yhteistyöhön voi hakeutua joka toinen vuosi. Verkostoon hyväksytty kaupunki sitoutuu pitkäjänteiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön 4-vuotisen kehittämisohjelmalla. Suomessa UCCN -yhteistyötä koordinoi Opetus- ja kulttuuriministeriö.  Taloudellisia velvoitteita esim. verkoston jäsenmaksujen muodossa toimintaan ei sisälly, mutta hakemuksessa tuli esittää kattavat perusteet suunnitellusta toiminnasta ja siihen vaadittavista resursseista sekä pitkäjänteisestä sitoutumisesta. Toimeenpanosta raportoidaan Unescolle.

Oulun kaupungin hakemuksessa esitetty mediataiteen alan toimintasuunnitelma laadittiin laaja-alaisessa yhteistyössä muun muassa alueen luovien alojen ja mediataiteeseen liittyvien sidosryhmien kanssa. Näitä toimijoita olivat muun muassa koulutusorganisaatiot, taiteen ja kulttuurin asiantuntijat ja ammattilaiset sekä yrityskehitys- ja innovaatiotoimijat. Hakemuksessa keskityttiin kokoamaan yhteen kulttuuripääkaupunkityötä edistävät avaukset, toimenpiteet ja tapahtumat. Oulun kaupungin roolina on koordinaation ja yhteistyön rakentaminen sekä yhteisten aloitteiden ja projektien edistäminen paikallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Verkoston koordinaatiotyöstä vastaa kulttuurijohtaja Sami Ylisaari kaupunginjohtaja Seppo Määtän nimeämänä ja koordinaatiotyö sijoittuu osaksi Oulun kaupungin kulttuuripalveluiden projektimuotoisen kehittämisen kokonaisuutta.

Lisätiedot:

kulttuurijohtaja Sami Ylisaari, Oulun kaupunki

Unescon luovien kaupunkien verkosto (englanninkielinen nettisivusto)

Mikä on UCCN?

Unescon luovien kaupunkien verkosto (UCCN) käynnistettiin vuonna 2004 edistämään yhteistyötä sellaisten kaupunkien välillä, jotka tunnustavat luovuuden tärkeäksi tekijäksi kestävässä kaupunkikehityksessä. UCCN pyrkii toteuttamaan kulttuurin ja luovuuden mahdollistavaa ja muuntavaa voimaa rakentamalla kaupunkeja, jotka ovat tulevaisuudenkestäviä ja tukevat näin myös YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 -tavoiteohjelman täytäntöönpanoa.

Unesco Creative Cities Network tarjoaa jäsenkaupungeille mahdollisuuksia hyödyntää vertaisoppimisprosesseja ja yhteistyöprojekteja, joissa haetaan tapoja valjastaa kaupunkien luovat voimavarat perustaksi taloudellisesti, sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti kestävään kaupunkikehitykseen. Verkostoon hyväksytyt kaupungit sitoutuvat jakamaan kansainvälisessä yhteistyössä parhaita käytäntöjä, kehittämään kumppanuuksia, edistämään luovuutta ja luovia aloja ja vahvistamaan osallistumista ja osallisuutta.