Ouluun hyötyruuan logistiikkakeskuksen rakentanut Prikka kiertoon -toiminta jatkuu ja laajenee uudella hankkeella

06.10.2023

Kaksi vuotta kestänyt Prikka kiertoon -hanke on kehittänyt Ouluun keskitetyn hyötyruuan logistiikan toimintamallin. Prikkakeskuksen kautta kulkee viikoittain noin 10 000 kiloa ruokaa yhteensä 43 ruoka-aputoimijalle, jotka jakavat ne eteenpäin noin 3000 henkilölle ruoka-avuksi.

Uusi, vuoden 2025 loppuun saakka kestävä hanke pohjaa kerättyihin oppeihin, laajenee Oulun ympäryskuntiin sekä kehittää uusia osallisuuden muotoja.

Prikkakeskus Kaukovainiolla

Prikka kiertoon -hankkeen näkyvin tulos on hyötyruuan logistiikkakeskus - Prikkakeskus - jonka ansiosta kaikki lahjoitettu ruoka hyötykäytetään, eikä toiminnassa synny biojätettä. Hiukkavaarassa toimintansa aloittanut keskus muutti keväällä Kaukovainiolle. Uudessa Prikkakeskuksessa on mahdollista käsitellä ja valmistaa myös pakkaamatonta ruokaa.

”Prikka kiertoon -toiminnan sydän ollut koko ajan Prikkakeskus, joka toimii alustana kaikelle muulle toiminnalle. Ensimmäisen hankkeen tärkein tavoite oli työllistäminen: logistiikkakeskuksen kautta syntyi elintarvike-, logistiikka-alan sekä kiertotalouden työpaikkoja erilaisilla sopimuksilla oululaisille pidempään töitä hakeneille, osatyökykyisille ja nuorille työttömille”, projektipäällikkö Katja McQueen-Winberg hanketta hallinnoivasta Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöstä kertoo.

”Hankkeen aikana syntyi jo useita toimivia malleja ja innovaatioita, joita on hyvä lähteä vahvistamaan: meillä on esimerkiksi hienosti toimiva logistiikkakeskus, jossa sovelletaan ihan omaa monimuotoista vapaaehtoistoiminnan mallia, käytetään omia arviointityökaluja ja kerättävän tiedon mallia”, McQueen-Winberg kuvailee.

Enemmän ruokaa ja enemmän osallisuutta laajemmalle joukolle ihmisiä

1.9.2023 alkanut uusi hanke keskittyy vahvistamaan alkanutta toimintaa, mutta myös panostamaan ihan uudella voimalla osallisuuteen sekä maantieteelliseen laajenemiseen. 

Uuden Prikka kiertoon -hankkeen yhteisenä tavoitteena on tukea heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta sekä hyvinvointia, ja näin torjua huono-osaisuutta sekä syrjäytymistä.

Osallisuus on tärkeä osa hankkeen kaikkea toimintaa. Siihen panostetaan esimerkiksi ryhmätoiminnan avulla, ruoka-aputoiminnan yhteisöllisyyttä kehittämällä sekä entistä laajemmin avun tarvitsijoita kohtaamalla. Avuntarvitsijoiden yhdenvertaisuutta edistetään esimerkiksi panostamalla kielelliseen saavutettavuuteen ja erilaisten ihmisten yhdistämiseen vaikkapa tapahtumien kautta.

Työllistymisen tueksi hankkeessa rakennetaan entistä yksilöllisempiä polkuja jatkotyöllistymisen ja koulutuspolkujen tueksi. Osaamista voi tunnistaa opinnollistamisen avulla ja yritysyhteistyötä on tarkoitus tiivistää mm. lahjoittajayrityksiin tehtävillä yhteistyösopimuksilla. Yrityksille ja yhteisöille rakennetaan myös uusia vapaaehtoistoiminnan malleja. 

Prikkakeskus sijaitsee Oulussa Kaukovainiolla, mutta tavoitteena on kehittämisen laajeneminen koko Oulun alueelle sekä lähikuntiin. 

”Prikka kiertoon on ollut ja tulee jatkossakin olemaan ennen kaikkea yhteistyöhanke. Hankkeessa on viisi vahvaa toteuttajaorganisaatiota, mutta sen lisäksi teemme päivittäistä yhteistyötä muun muassa ruuan lahjoittajien, ruoka-aputoimijoiden ja työllisyyden yhteistyöverkostojen kanssa. Myös oppilaitosyhteistyö tiivistyy edelleen”, Katja McQueen-Winberg kertoo.

Valtakunnallisesti toimivan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön lisäksi hankkeen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki. Hanke toteutetaan ESR+ -rahoituksella sekä toteuttajien omarahoituksella.