Leevi Madetojan katu, edessä suojatie.

Pääpyöräreittien väistämisvelvollisuuksiin muutoksia

14.05.2024

Pääpyöräreittien ja ajoratojen keskinäisiin väistämisvelvollisuuksiin on tulossa useita merkittäviä muutoksia. Ajoradalla kulkevaa liikennettä koskeva väistämisvelvollisuus lisätään yhteensä 29 risteyskohtaan Oulussa.

Väistämisvelvollisuuden muutos toteutetaan liikennemerkillä B5 (ns. kärkikolmio), joita asennetaan yhteensä 26 risteykseen. Lisäksi kolmeen risteykseen asennetaan uuden tieliikennelain mukainen, sinivalkoinen liikennemerkki B7 ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. 

Nykyiselläänkin suurimmassa osassa pääpyöräreittien ja ajoratojen risteyksistä ajoradan liikenne on väistämisvelvollinen liikennemerkkien tai muiden liikennesääntöjen perusteella. Nyt toteutettavalla muutoksella pyritään yhtenäistämään väistämisvelvollisuuksiin liittyviä käytäntöjä pääpyöräreitistöllä.

Karttakuva Oulusta, johon merkitty uusia väistämisvelvollisuuksien paikkoja.
Ajoradalla kulkevaa liikennettä koskeva väistämisvelvollisuus lisätään yhteensä 29 risteyskohtaan Oulussa.

Autoilijoiden on syytä kiinnittää erityistä huomiota uuteen, hieman suojatien liikennemerkkiä muistuttavaan sinivalkoiseen liikennemerkkiin B7 ”Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa”. Nimensä mukaisesti merkin vaikutusalueella ajoradalla liikkuvan ajoneuvon kuljettaja on väistämisvelvollinen ajorataa ylittävään pyöräilijään nähden. Liikennemerkki B7 sijoitetaan aina perinteisen suojatiemerkin alapuolelle. Sitä käytetään ainoastaan sellaisissa kohteissa, missä ei voida käyttää kärkikolmiota risteysalueen muiden järjestelyiden vuoksi. Kärkikolmiota käytetään jatkossakin aina kun mahdollista. 

Liikennemerkit: kärkikolmio ja sinivalkoinen "väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa".
Kärkikolmiota käytetään jatkossakin aina kun mahdollista, mutta kolmeen risteykseen tulee uusi liikennemerkki "Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa".