Perämerenkaaren liikenteen ja Nelostien merkitys Suomelle kasvaa

22.09.2022

Oulun kaupunki järjesti 22.9.2022 yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten kanssa seminaarin Perämerenkaaren liikenteen ja Nelostien merkityksestä pohjoiselle Suomelle. Tilaisuudessa juhlittiin Valtatie 4 Oulu-Kemi -tien peruskorjauksen valmistumista. Seminaarin ohjelma on liitteenä.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi Pohjoisen tulevaisuuskatsauksesta ja työnalla olevista Oulun seudun hallitusohjelmatavoitteista. Pohjoisen huoltovarmuus, turvallisuus ja saavutettavuus korostuvat maailmanpoliittisessa tilanteessa. Tavoitteina on vahvistaa pohjoista osaamista ja energian tuotantoa. Pohjoinen tuottaa hyvinvointia ja elinvoimaa paitsi Suomelle ja suomalaisille, myös laajemminkin.

Oulun kaupunkiseudun hankkeet tukevat MAL–sopimuksessa ja Liikenne 12 -suunnitelman investointiohjelmassa kansallista kasvua. Poikkimaantie on Väyläverkon investointiohjelmassa hankekorissa 1A ja hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2023. Oulun asemakeskus ja ratapiha ovat investointiohjelmassa, näiden kustannusjako kaupungin ja valtion välillä tarkentuu vuoden 2022 aikana. Liminka-Oulu -kaksoisraiteen tarveselvityksestä on sovittu MAL-sopimuksessa ja ratasuunnittelu on käynnissä vuosina 2022-2024. Alueellisen junaliikenteen kehittämisselvitykset tehdään seitsemällä kaupunkiseudulla ja Oulun kaupunkiseutu on selvityksessä mukana.

Toimintaympäristön muutoksessa tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä ja kumppanuutta valtion ja kaupunkiseutujen kesken. Kaupungit ja kaupunkiseudut tulee ottaa tiiviimmin mukaan tuottamaan tietoa elinkeinoelämän ja työssäkäynnin tarpeista valtakunnallisen liikennejärjestelmän tilannekuvan päivittämiseen ja seuraavaan Liikenne 12 -suunnitelmaan.

MAL-sopimus:

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa.

Liikenne 12 -suunnitelma ja hankekori 1A:

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 ja antanut sen selontekona eduskunnalle. Suunnitelma perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Hankekoriin 1A sisältyvien hankkeiden suunnitelmavalmius on riittävä päätöksentekoa varten tai ne ovat muutoin kiireellisiä.