Perämerta pelastetaan rajat ylittävän kampanjan voimin

20.06.2023

 Helge ja Hilma, uhanalaiset harjukset

Perämerenkaaren alue on mukana Itämeripäivässä Pelasta Perämeri -kampanjalla. Oulun kaupunki on haastanut kampanjaan mukaan kunnat niin Suomen kuin Ruotsinkin puolella. Kampanjan kalamaskottien Hilma ja Helge Harjuksen toivotaan innostavan alueen ihmiset mukaan.


Viime vuonna alkanut Pelasta Perämeri -kampanja käynnistyy keväällä haastaen mukaan alueen asukkaat, kunnat, koulut ja organisaatiot. Kampanja on osa vuosittain järjestettävää Itämeripäivää, jota ei tunneta pohjoisessa Suomessa ja Ruotsissa samalla tavoin kuin etelässä. Tavoitteena onkin, että koko Perämerenkaaren alue on mukana Itämeripäivässä Pelasta Perämeri -kampanjan kautta elokuun viimeisenä torstaina. 

“On tärkeää, että alueen toimijat heräävät tähän asiaan jo nyt, jotta elokuussa kaikki pystyvät osallistumaan. Haluamme, että mahdollisimman moni nostaa asiaa esille ja tekee omia, pieniä tekojaan Perämeren hyväksi”, valottaa kampanjan kehittänyt, Oulun kaupungilla sekä Bothnian Arc -yhdistyksen hallinnossa työskentelevä Katja 

Koskinen
.

Perämeren alue eroaa Itämeren muista merialueista matalan suolaisuutensa ja lyhyen kasvukautensa vuoksi. Perämeri on muuhun Itämereen verrattuna hyvässä kunnossa, mutta sen tilanne on vuosi vuodelta huonontunut pääasiassa ihmisen tointen takia. 

“Säästämme euroja, kun toimimme nyt, eikä vasta sitten kun tilanne on vakava. Kampanja tukee vastuullisuutta sekä kestävää kehitystä koko Perämerenkaaren alueella. Itämeri-päivää järjestävän John Nurmisen säätiön mukaan kampanja tukee paikallisuutta ja nostaa esille pohjoista luontoa.”, Koskinen toteaa. 

Koskinen haastaa alueen asukkaita, yrityksiä ja muita toimijoita osallistumaan. Kampanjan maskottien, Hilma ja Helge Harjuksen avulla kampanjan viesti vetoaa myös lapsiin ja nuoriin. Kampanja on hyvän mielen kampanja, jonka tehtävä on positiivisella ilmeellä herättää alueen ihmiset huomaamaan meren tärkeys tälle alueelle.

“Meillä on kiinnostuneille tarjolla materiaaleja viestintää varten. Jos haluaa päästä mukaan, voi ottaa yhteyttä. Rahallista panostusta ei vaadita, mutta halutessaan voi myös pelastaa palan Perämerta osallistumalla keräykseen. Tärkeintä on vain saada sana leviämään ja mahdollisimman moni osallistumaan.”

Organisaatiot, kunnat ja oppilaitokset voivat liittyä mukaan Perämeren Pelastuspartioon, lisätietoa saatavilla kampanjamateriaaleista.  Kampanjan nettisivuilta löytyy ohjeet, kuinka pelastaa pala Perämerta lahjoituksen kautta: Pelasta Perämeri

Lisätiedot:

Katja Koskinen, katja.koskinen(at)ouka.fi, p. 040-358 1322 (lomalla 3.7.-6.8.)