Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmän uusittu opas on nyt julkaistu

25.02.2022

Turvallinen Oulu -hankkeessa ja Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa kehitetyn Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmän uusittu opas on nyt julkaistu.

Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmä tarjoaa perheterapeuttisia ja perhetyön menetelmiä hyödyntävän työvälineen pakolaisperheiden kanssa tehtävään työhön. Työskentelyn tarkoituksena on tarjota pakolaisperheille ennaltaehkäisevää tukea mm. lisäämällä perheen yhtenäisyyttä, vahvistamalla vanhemmuutta ja tukemalla perheen vuorovaikutusta ja tunneilmaisua.

Perhe Yhtenäiseksi -oppaan löydät turvataitokasvatus.fi -sivustolta.

Kuva Perhe Yhtenäiseksi -mallin uusitusta oppaasta.

Kuva: Perhe Yhtenäiseksi -työskentelymenetelmän uusittu opas