Pienten lasten määrä keväälle poikkeuksellisen suurta - päiväkotipaikat tiukoilla

09.02.2022

Päiväkodinjohtajat järjestelevät parhaillaan kevään päiväkotiryhmiä aluepäälliköiden johdolla ja yhteistyössä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa.

Varhaiskasvatuspaikoista on edelleen pulaa monilla alueilla, erityisesti Kiimingissä, Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Hiukkavaarassa.

Päiväkotipaikkojen lisäämiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta ne eivät ole olleet riittäviä. Alle kolmevuotiaiden määrän näin suureen lisääntymiseen ja varhaiskasvatuksen tarpeen kasvuun tässä laajuudessa ei ole osattu varautua. 

Kuluvan toimintakauden aikana ja tulevalle kevätkaudelle on hankittu lisätiloja ja perustettu lisäryhmiä. Hiukkavaaraan valmistuu tämän vuoden elokuussa uusi 8-ryhmäinen päiväkoti sekä lokakuussa 5-ryhmäinen päiväkoti. Lisäksi useiden yksityisten palvelutuottajien kanssa on neuvoteltu lisäryhmistä tai laajentamismahdollisuuksista kasvaneeseen varhaiskasvatuksen tarpeeseen.

Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvu alle kolmivuotiailla on ollut yllättävän voimakasta loppuvuodesta ja tulevalle kevätkaudelle. Pienimpien lasten sallittu ryhmäkoko on pienempi kuin yli 3-vuotiaiden ryhmissä, joten uusia lapsia on voitu ottaa aiempaa vähemmän päiväkoteihin.

Varhaiskasvatuksessa arvioidaan lähiviikkoina varhaiskasvatuksen palveluverkon riittävyys lähivuosille ja mahdollisten lisäpäiväkotien tarpeet sekä mahdolliset hankinnat loppuvuodelle. 

Pahoittelemme, että emme ole täysin pystyneet vastaamaan kysynnän kasvuun. 

Toivomme perheiltä kärsivällisyyttä. Päiväkotien johtajat jatkavat edelleen päiväkotipaikkojen järjestelyä.

Miia Kemppi
Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja